Szwajcarskie działania Canon i Océ
14 cze 2011 09:44

Firmy Canon i Océ poinformowały o połączeniu swoich działań na rynku szwajcarskim. W celu ułatwienia tego przedsięwzięcia, Canon Europa N.V. – w 100 proc. zależna od Canon Inc. - oraz Océ N.V. doszły do porozumienia w zakresie sprzedaży 100 proc. Océ (Schweiz) A.G. firmie Canon Europa N.V. Przychody Océ (Schweiz) A.G. są równe 3-4 proc. wszystkich przychodów Océ. Transakcję tę wyceniono na 15,9 mln euro. Przedsięwzięcie ma służyć interesom lokalnego rynku – ma się przyczynić do zwiększenia sprzedaży, z uwzględnieniem pośrednich interesów oraz ostrej konkurencji rynkowej. Jak informują firmy, transakcja jest w pełni zgodna z obowiązującymi holenderskimi zasadami ładu korporacyjnego. Zatwierdzili ją zarząd Océ i niezależni członkowie rady nadzorczej tej firmy. Podczas decyzji brano pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron. Na podstawie informacji obu firm opracowała DA