Certyfikat Ghent PDF Workgroup dla :Apogee Preflight
8 lip 2011 08:35

Firma Agfa Graphics poinformowała, że zintegrowany z workflow :Apogee Prepress 7.1 moduł :Apogee Preflight, służący do wstępnej weryfikacji plików, uzyskał certyfikat stowarzyszenia Ghent PDF Workgroup (GWG). Potwierdza on, że rozwiązanie belgijskiego producenta jest zgodne ze specyfikacją 1v4 opracowaną przez GWG. Specyfikacja ta określa właściwą zawartość dokumentów PDF, umożliwiającą ich niezawodną wymianę i obróbkę w systemach workflow oferowanych przez dostawców stowarzyszonych w GWG. Dotyczy ona różnych segmentów rynkowych, takich jak produkcja reklamowa, akcydensowa i gazetowa, a także druk wielkoformatowy czy cyfrowy. Pliki zgodne z wymogami GWG 1v4 bazują na standardzie przemysłowym, jakim jest format PDF/X-1a. Jednak zawierają też szereg dodatkowych parametrów związanych z kontrolą jakości, pozwalających uniknąć problemów ze zbyt niską rozdzielczością, naddrukiem białego tekstu, zbyt wysokim całkowitym kryciem farbą itd. Moduł :Apogee Preflight zostanie wyposażony w 13 profili standardu GWG 1v4. Umożliwią one sprawdzenie, czy przychodzące pliki PDF zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją GWG. To zaś zapewni, że będą one właściwie przetworzone i zagwarantuje wysoką jakość wydruku. Proces ten generować będzie oszczędności czasowe dla operatora, gdyż wyeliminuje konieczność wykonywania ręcznej korekcji i sprawdzania dokumentów. Profile umożliwią też tworzenie wysokiej jakości plików zgodnych ze specyfikacją GWG 1v4 przeznaczonych do archiwizacji lub wymiany z innymi – również kompatybilnymi z GWG 1v4 – RIP-ami i systemami workflow. W założeniu ma to przynieść identyczne rezultaty przy zastosowaniu różnych systemów. Ghent PDF Workgroup to założona w czerwcu 2002 roku międzynarodowa organizacja zrzeszająca dostawców, użytkowników i instytucje z branży poligraficznej, której celem jest wypracowywanie rynkowych standardów w zakresie systemów workflow. Powstające w wyniku jej prac specyfikacje oraz rekomendacje mają ułatwić projektowanie, przetwarzanie i wymianę plików używanych w różnych segmentach produkcji poligraficznej. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics