BSC Drukarnia Opakowań realizuje przyjęte cele emisyjne
12 lip 2011 13:17

BSC Drukarnia Opakowań SA rozbudowuje zakład produkcyjny podmiotu zależnego BSC Etykiety Sp. z o.o. oraz podejmuje kolejne inwestycje w segmencie opakowań. Z powodów ekonomicznych spółka zrezygnowała z przejęcia drukarni fleksograficznej. Zarząd nadal podtrzymuje plany akwizycyjne, przyglądając się podmiotom zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Spółka, która w styczniu br. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, środki pozyskane z emisji akcji miała przeznaczyć między innymi na przejęcie drukarni fleksograficznej specjalizującej się w produkcji etykiet samoprzylepnych. Z powodów ekonomicznych Zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA został zmuszony do rezygnacji z planowanego przejęcia. „W trakcie prowadzenia negocjacji właściciele firmy nagle zmienili parametry sprzedaży, wykluczając przy tym możliwość zakupu interesującej nas nieruchomości. Po wnikliwej analizie stwierdziliśmy, iż ewentualne przejęcie nie wpłynie na poprawę wyników finansowych w takim stopniu, w jakim zakładaliśmy na początku rozmów. W związku z tym postanowiliśmy odstąpić od planowanego przedsięwzięcia” – powiedział Janusz Schwark, Prezes BSC Drukarnia Opakowań SA. Spółka nie rezygnuje jednak z akwizycji. Cały czas monitoruje rynek pod kątem przyszłych przejęć, dzięki którym poszerzy portfel swoich usług. „Za wcześnie jeszcze na podawanie jakichkolwiek szczegółów. Do ewentualnych akwizycji podchodzimy cierpliwie i z należytą ostrożnością. Przy podjęciu ostatecznej decyzji będziemy kierować się wyłącznie dobrem Spółki, gdyż nadrzędną zasadą naszej strategii akwizycyjnej są wymierne korzyści ekonomiczne” – dodał Janusz Schwark. Realizacja pozostałych celów emisyjnych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Spółka rozpoczęła prace polegające na rozbudowie i modernizacji podmiotu zależnego - BSC Etykiety Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej. W tym celu dokonano zakupu nieruchomości pod rozbudowę dotychczasowej hali produkcyjnej. Wartość transakcji wyniosła 5,6 mln złotych netto. „Planowana rozbudowa nieruchomości, stanowiąca zgodnie z prospektem emisyjnym I etap inwestycji, powinna zostać sfinalizowana do końca tego roku. Dodatkowo, na przełomie roku 2011/12 rozważamy zakup kolejnej nieruchomości - prawie 3000 m2 pod dalszą rozbudowę zakładu” - mówi Janusz Schwark. Realizacja całego przedsięwzięcia polegająca m.in. na połączeniu infrastruktury dwóch obecnie odrębnych zakładów pozwoli spółce na prowadzenie polityki optymalizacji kosztów. Jej realizacja będzie możliwa m.in. poprzez redukcję wydatków na logistykę, transport oraz administrację. Pierwsze efekty finansowe widoczne będą w kolejnym roku. BSC Drukarnia Opakowań SA rozpoczęła też inwestycję mającą na celu poprawę jakości i wydajności urządzeń produkujących opakowania z segmentu Premium, a także rozbudowę o dodatkową halę produkcyjną i magazyn surowca. Spółka zakupiła już nowe urządzenia - sztancę i oprzyrządowanie do sklejarek. Zostaną one wdrożone do procesu produkcji w sierpniu br. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA szacuje, że po II kwartale br. spółka utrzymała dynamikę sprzedaży z poprzedniego kwartału, natomiast zysk netto będzie lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie spółka podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2011 rok. W czerwcu br. Janusz Schwark nabył akcje spółki o wartości 169 250,75 zł. Zwiększył tym samym swój udział w akcjonariacie spółki do 5,2 proc. oraz 11,67 proc. za pośrednictwem BSC Invest Sp. j. „Wierzę w solidne podstawy organizacyjne i finansowe naszej firmy, dlatego nie wykluczam dalszych inwestycji środków własnych w spółkę” – poinformował Janusz Schwark. Opracowano na podstawie informacji BSC Drukarnia Opakowań SA