Internet w Polsce od 20 lat
18 sie 2011 11:26

Tylko od 20 lat, bo do lutego 1990 roku CoCom – amerykański Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu – nie pozwalał Polsce oraz innym krajom tzw. bloku wschodniego na podłączenie się do światowego Internetu w ramach zakazania im dostępu do najnowszych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych. W 1,5 roku po zniesieniu embarga, w sierpniu 1991, Rafał Pietrak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zrealizował pierwsze połączenie internetowe z Uniwersytetem w Kopenhadze, a pierwszy e-mail został wysłany do Ośrodka Badań Jądrowych w Hamburgu, z którym fizycy z UW współpracowali. Początkowo z Internetu korzystali przede wszystkim pracownicy naukowi. Pierwsze bezpłatne konta (o pojemności 2 MB) dla indywidualnych użytkowników stworzyła w 1996 r. firma Polbox. Jednakże rozwój rynku nastąpił 5 lat później i wiązał się z uruchomieniem przez TP Neostrady zapewniającej stały dostęp do Internetu. Choć wiele firm z dziedziny e-biznesu okazało się efemerydami, do dziś przetrwały takie giganty jak m.in. Allegro czy Wirtualna Polska. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że do rozwoju polskiego Internetu przyczynił się egzotyczny kandydat na prezydenta Stan Tymiński, który w 1994 r. uruchomił jeden z pierwszych w Polsce komercyjnych serwerów umożliwiających korzystanie z poczty elektronicznej czy grup dyskusyjnych. Obecnie polski Internet stanowi jedną z największych sił napędowych krajowej gospodarki. Jak podaje Boston Consulting Group, gdyby traktować go jako odrębny sektor, to jego udział w polskim PKB wyniósłby 2,7 proc. (to więcej niż ma górnictwo). Z Internetu korzysta niemal każdy sektor gospodarki; jeśli tego nie robi, to – zdaniem Tomasza Kruka z instytutu NASK – przestanie istnieć. Opracowano na podstawie „GW” z 18.082011