Łódzkie Zakłady Graficzne na sprzedaż
29 sie 2011 10:29

Minister Skarbu Państwa zaprasza do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dowborczyków 18. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest druk książek. Przedmiot przetargu stanowi 23 800 udziałów stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy. Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jeden udział wynosi 56 zł, co stanowi 1.332.800,00 złotych za wszystkie zbywane udziały. Zbywca oczekuje zapewnienia minimalnych zobowiązań związanych z prowadzeniem podstawowego przedmiotu działalności Spółki oraz zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników. Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2011 r. o godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2011 r. o godz. 15.00. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały. Opracowano na podstawie msp.gov.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>