Arctic Paper: koncentracja na dalszej poprawie efektywności
31 sie 2011 12:51

Arctic Paper SA wypracował w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości ponad 1,2 mld zł, czyli o 14,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku, oraz wynik EBITDA wynoszący blisko 47,05 mln zł, czyli wyższy o 39,1 proc. od osiągniętego w I półroczu 2010. Zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o ponad 10 proc. w porównaniu z zyskiem wypracowanym w I półroczu ub.r. Spółka zanotowała jednak w I półroczu br. stratę netto na poziomie ponad 50,1 mln zł. Wpłynęły na to przede wszystkim wyższe odpisy amortyzacyjne, niekorzystne kursy walut oraz wyższe koszty odsetkowe. Na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe miał również wpływ słabszy popyt na wysokogatunkowy papier w Europie oraz nadal utrzymujące się wysokie koszty celulozy. Spółka Arctic Paper ogłosiła wprowadzenie od połowy września br. podwyżek cen papieru w wysokości od 5 do 8 proc. zarówno w segmencie papierów powlekanych, jak i niepowlekanych. Skala podwyżek jest uzależniona od sytuacji rynkowej oraz dokonanych wcześniej indywidualnych ustaleń z odbiorcami produktów Grupy. Arctic Paper, ze względu na sytuację rynkową i niezadowalające wyniki finansowe, zawiesił program inwestycyjny dotyczący rozbudowy zdolności produkcyjnych w fabryce w Kostrzynie. Realizowane obecnie mniejsze projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności, zmniejszaniu energochłonności i kosztów produkcji, a także rozwoju produktów – przede wszystkim do zastosowań innych niż graficzne. Projekt rozbudowy elektrowni wodnej w Munkedal jest na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń administracyjnych. Spółka spodziewa się, że uzgodnienia i decyzje zostaną wydane przed końcem br., co pozwoli na rozpoczęcie prac wiosną 2012. Grupa przeprowadziła dokładną analizę swojej działalności, dzięki której przygotowała i wdraża program oszczędnościowy obejmujący wszystkie jednostki biznesowe, którego celem jest ograniczenie kosztów o ok. 60 mln zł rocznie. Program ten wdrażany jest od marca br., a pełne jego efekty będą widoczne w roku przyszłym. „W pierwszym półroczu 2011 roku nastąpiła kumulacja szeregu niekorzystnych czynników rynkowych, która zmusiła niektórych producentów europejskich do podjęcia decyzji o zamknięciu lub czasowym ograniczeniu mocy wytwórczych czy też sprzedaży fabryk. Arctic Paper, pomimo ograniczenia produkcji w drugim kwartale, wypracował dobre przychody oraz zysk ze sprzedaży, jednak nasz wynik netto i operacyjny pozostały pod wpływem wyższych kosztów amortyzacji związanych z przejęciem Arctic Paper Grycksbo, niekorzystnych kursów walutowych oraz wyższych kosztów odsetkowych. Widzimy również mniejszy popyt na papiery graficzne w Europie oraz wciąż wysokie ceny celulozy. Koncentrujemy się obecnie ma projektach związanych z poprawą naszej efektywności, energochłonności i kosztów produkcji. Pracujemy również nad rozwinięciem naszej oferty produktowej papierów, które mogą zostać zastosowane do innych celów niż graficzne” - powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper