BSC Drukarnia Opakowań po I półroczu 2011
31 sie 2011 09:33

BSC Drukarnia Opakowań SA, jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 56 639 tys. zł, co w porównaniu r/r (46 159 tys. zł) oznacza wzrost o 23 proc. Zarząd spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok. Zysk operacyjny poznańskiej spółki w I półroczu br. wyniósł 8283 tys. zł, zysk EBITDA został wypracowany na poziomie 11 220 tys. zł, z kolei zysk netto osiągnął wartość 6887 tys. zł. „Nieznaczny spadek wyników to efekt systematycznego wzrostu cen kartonu oraz występujących zdarzeń jednorazowych. W raportowanym okresie wystąpiły ujemne różnice kursowe bilansowe. Ponadto ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z likwidacją budynków pod rozbudowę spółki” – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Spółka podtrzymuje opublikowane w listopadzie 2010 roku prognozy finansowe na rok 2011. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 10 proc. do kwoty 110 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 25,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 15,1 mln zł. Przedstawiona prognoza uwzględnia planowany rozwój rynku opakowań papierowych i kartonowych na poziomie 20 proc. rocznie do 2013 roku. „Spółka sukcesywnie się rozwija, w sposób znaczący i systematyczny zwiększając wartość swoich przychodów. W związku z czym, zakładając utrzymanie rosnącej koniunktury oraz stabilizację na rynku walutowym jestem przekonany, iż podobnie jak w 2010 roku, uda nam się zrealizować zakładane prognozy” – stwierdził Janusz Schwark. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC