FSC aktualizuje podstawową normę FSC-STD-40-004
12 wrz 2011 09:33

FSC opublikowało nową, zaktualizowaną wersję standardu Kontroli Pochodzenia Produktu. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest wprowadzenie nowych wymogów dotyczących kwestii socjalnych i problemu powiązań przedsiębiorców z nieakceptowalnymi praktykami w leśnictwie. Standard obowiązuje od 1 października 2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wcześniejsze wdrożenie nowych wymogów, mogą zacząć stosować się do nich już od 1 października br. Jeśli wdrożenie nastąpi przed najbliższym corocznym audytem, należy zawiadomić o tym jednostkę certyfikującą. Standard wymaga, by posiadacze certyfikatu wykazywali zgodność prowadzonej przez siebie działalności z wartościami obowiązującymi partnerów biznesowych FSC (Klauzula 1.5). Od certyfikowanych przedsiębiorców oczekuje się, że nie przyczynią się bezpośrednio bądź pośrednio do pogwałcenia podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy związanych z prawami pracownika ani żadnej z pięciu norm dotyczących nieakceptowalnych praktyk w leśnictwie. Zgodnie ze wskazówkami FSC, do wykazania zgodności prowadzonej działalności z Klauzulą 1.5 wystarczy jedynie przedstawienie pisemnej deklaracji na odpowiednim formularzu, który klienci NEPCon i Rainforest Alliance otrzymają od własnej jednostki audytującej. Nowy standard wymaga także wykazania zgodności działalności z wytycznymi dotyczącymi bhp (Klauzula 1.6.1). Posiadacze certyfikatu mogą wykazać ją poprzez wprowadzenie następujących elementów zarządzania jakością: wyznaczenie koordynatora ds. bhp, wdrożenie firmowych procedur bhp oraz wprowadzenie szkoleń bhp dla pracowników. Oprócz wprowadzenia kwestii socjalnych, w nowym standardzie pojawiają się następujące zmiany: • Oświadczenia na dokumentach sprzedaży i transportu: zamiast terminów „FSC Pure”, „FSC Mixed Credit” i „FSC Mixed X%”, pojawiających się na dokumentach sprzedaży i transportu, należy używać odpowiednio: „FSC 100%”, „FSC Mix Credit” i „FSC Mix X%”. Dzięki temu terminologia obecna na dokumentach sprzedaży i na etykietach produktowych FSC zostaje ujednolicona, wprowadzając do systemu większą spójność i przejrzystość. • Z dniem 1 października 2011 roku przestaje obowiązywać Terminologia Gatunkowa FSC z Załącznika FSC-STD-40-004b. Dotychczas, zgodnie z Załącznikiem, przedsiębiorcy byli zobowiązani do korzystania z nazw gatunków pochodzących wyłącznie z listy zatwierdzonej przez FSC. Wkrótce certyfikowani przedsiębiorcy będą mogli definiować gatunki wykorzystywane do wytwarzania swoich produktów na podstawie innych źródeł. Jednak, w trosce o poprawną pisownię poszczególnych gatunków, FSC zachęca przedsiębiorców do korzystania z internetowej bazy danych Germplasm Resources Information Network (GRIN), przedstawiającej taksonomię gatunków. Ponadto FSC przygotowuje zestaw wskazówek dotyczących nazw gatunków, który wkrótce zostanie opublikowany. • FSC zniosło także wymóg zamieszczania na wyrobach z etykietą FSC oświadczeń o zawartości niewielkich komponentów, które nie są objęte oświadczeniem FSC. Obecny standard nakazuje wyszczególnienie wszystkich widocznych niewielkich komponentów. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon

cript>