BSC Drukarnia Opakowań inwestuje na rynku rosyjskim
7 paź 2011 09:37

BSC Drukarnia Opakowań SA - jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku - podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia rosyjskiej spółki Promis, producenta opakowań dla branży farmaceutycznej. Proces przejęcia rosyjskiej spółki zakłada zakup pakietu akcji od dotychczasowych właścicieli, jak również nabycie planowanej nowej emisji akcji spółki Promis. Docelowo BSC Drukarnia Opakowań SA uzyska prawie 75 proc. udziału w akcjonariacie nabywanego podmiotu. Całkowita wartość transakcji wyniesie ok. 8 mln euro. Planowane przejęcie pozwoli BSC poszerzyć dotychczasowe rynki zbytu o obszar Federacji Rosyjskiej. „Głównym powodem akwizycji na wschodzie było przyjęcie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej strategii Pharma 2020. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie znaczące koncerny farmaceutyczne będą musiały posiadać własne zakłady produkcyjne na terenie tego kraju” – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Strategia Pharma 2020 to projekt rządowy mający na celu wzmocnienie roli rosyjskich farmaceutów na lokalnym rynku. Program zakłada m.in. zwiększenie udziału leków innowacyjnych produkowanych w Rosji do 80 proc., 8-krotny wzrost eksportu w 2020 roku w stosunku do roku 2008, wzrost udziału rynku wewnętrznego do 50 proc. Głównymi narzędziami realizacji założeń będą cła zaporowe oraz budowa klastrów przemysłowych – odpowiedników polskich SSE. Dzięki planowanej integracji z grupą rlc, firma Promis do 2014 roku zmodernizuje swój zakład produkcyjny. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, przewidywany udział spółki w rosyjskim rynku opakowań farmaceutycznych i healthcare (ochrona zdrowia) wzrośnie do 18-20 proc., natomiast dynamika sprzedaży osiągnie poziom 30 proc. rocznie w ciągu kolejnych dwóch lat i 15-20 proc. w latach następnych. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC