Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2011
28 paź 2011 13:00

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Osiągnął w tym okresie kwartalny zysk operacyjny rzędu 204 mln euro, znacznie poprawiając przy tym płynność finansową (wzrosła do 1,181 mld euro). Uwzględniając aktualną sytuację rynkową i konieczność utrzymywania stanów magazynowych na optymalnym poziomie, w 3. kwartale firma w dalszym ciągu redukowała swoje moce produkcyjne; proces ten będzie kontynuowany także w ostatnich trzech miesiącach br. Przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły w 3. kwartale br. 2,739 mld euro i były nieco niższe niż w analogicznym okresie ub.r. oraz w 2. kwartale tego roku. Zysk EBITDA (nieuwzględniający jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej) wyniósł w nim 339,2 mln euro, zaś zysk operacyjny (nieuwzględniający jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej) 204,2 mln euro. W specjalnym oświadczeniu dla inwestorów i akcjonariuszy Jouko Karvinen, CEO koncernu przedstawił plany Stora Enso na najbliższe miesiące. Odniósł się też do obecnie realizowanych, strategicznych projektów w różnych regionach świata: „Zgodnie z planem przebiegają trzy inwestycje istotne dla naszej przyszłości: budowa nowej celulozowni w urugwajskim Montes del Plata, posadowienie nowej maszyny do produkcji tektury falistej w polskim zakładzie w Ostrołęce oraz uruchomienie produkcji krzyżowo laminowanego drewna w Austrii. Zakończyliśmy także z sukcesem proces przejęcia firmy Inpac. Nasze wyniki i płynność finansowa stanowią solidną bazę do rozwoju na wybranych rynkach.” Przewiduje się, że popyt na tektury lite na opakowania dóbr konsumpcyjnych w porównaniu zarówno z 4. kwartałem 2010, jak i z 3. kwartałem br. ulegnie obniżeniu. Nieco wyższe zapotrzebowanie zostanie natomiast odnotowane w zakresie opakowań przemysłowych. W przypadku papierów gazetowych i powlekanych papierów magazynowych, przewiduje się nieznaczny spadek popytu w Europie; będzie on natomiast nieco bardziej odczuwalny na rynku niepowlekanych papierów magazynowych. Zapotrzebowanie na powlekane papiery graficzne pozostanie bez zmian, nieznaczny spadek obejmie za to papiery niepowlekane. Spadek zamówień dotknie też segment wyrobów drzewnych. W porównaniu z 3. kwartałem, w ostatnich trzech miesiącach br. oczekuje się dalszej stabilizacji cen tektury litej na opakowania dóbr konsumpcyjnych oraz nieznacznego ich spadku na opakowania przemysłowe. Na rynku europejskim oczekuje się stałego poziomu cen papierów gazetowych, magazynowych i powlekanych graficznych. W przypadku niepowlekanych papierów graficznych oraz wyrobów drzewnych ceny mogą ulec nieznacznej obniżce. Pomimo wyższych cen na produkty Stora Enso w porównaniu z 4. kwartałem 2010, na wyniki koncernu będą mieć znaczący wpływ zarówno rosnące koszty, jak i konsekwentnie wprowadzane redukcje w bieżącej produkcji. W związku z tym kierownictwo koncernu przewiduje, że w 4. kwartale 2011 zysk operacyjny firmy (nieuwzględniający jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej) może być na poziomie niższym od ubiegłorocznego. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso