Oświadczenie spółki Targi Książki
2 lis 2011 13:18

Spółka Targi Książki – organizator Warszawskich Targów Książki – informuje, że w toczącej się sprawie z powództwa Murator EXPO przeciwko Ars Polonie o ochronę dóbr osobistych spółki Murator EXPO Sąd Okręgowy Warszawa Praga wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Sąd postanowił zabezpieczyć powództwo Murator EXPO Sp. z o.o. na czas trwania postępowania sądowego poprzez zakazanie osobom reprezentującym spółkę Ars Polona SA publicznego wypowiadania się i rozpowszechniania informacji sugerujących, iż Murator EXPO Sp. z o.o. stosuje w swej działalności nieetyczne metody polegające na nieuczciwej konkurencji, rozbijactwie, manipulowaniu cenami, oszukiwaniu klientów – w odniesieniu do jej działalności związanej z organizacją m.in. Warszawskich Targów Książki. W uzasadnieniu postanowienia Sądu o zabezpieczeniu powództwa czytamy m.in.: „…Zdaniem Sądu powodowa spółka (Murator EXPO Sp. z o.o.) wykazała również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, poprzez wskazanie, iż przedstawiciel pozwanej nadal publicznie udziela wypowiedzi mogących naruszać jej dobra osobiste, co może doprowadzić do sytuacji, iż pomimo ewentualnego uzyskania w przyszłości rozstrzygnięcia korzystnego dla niej, cele postępowania nie zostaną osiągnięte, bowiem dobre imię spółki zostanie zniszczone… …Nie można natomiast uznać, iż zagwarantowana konstytucyjnie zasada wolności wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania informacji ma charakter bezwzględny, nie może bowiem naruszać innych obowiązujących zasad, a również prawo do ochrony dobrego imienia jest zasadą gwarantowaną konstytucyjnie (art.45 Konstytucji). Wolność słowa nie jest wolnością do rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, naruszających dobre imię innych osób.” Murator EXPO jest organizatorem wykonawczym Warszawskich Targów Książki oraz Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA. Opracowano na podstawie informacji firmy Targi Książki

cript>