UPM zamyka papiernię Myllykoski
4 lis 2011 09:33

Firma UPM poinformowała, że do końca tego roku papiernia Myllykoski zostanie zamknięta. Spółka i jej pracownicy w trakcie negocjacji pracowniczych nie byli w stanie dojść do porozumienia w sprawie kontynuowania produkcji. W ramach procesu redukcji personelu, który firma rozpocznie w styczniu 2012 roku, UPM zwolni 371 osób z papierni Myllykoski oraz 21 osób z Myllykoski Corporation i Myllykoski Sales Nordic. Jednocześnie – chcąc wesprzeć pracowników w okresie przejściowym – firma wdroży program „From Job to Job”. „Mimo podjęcia licznych środków, których celem było doprowadzenie do bardziej efektywnej produkcji, w ostatnich latach papiernia Myllykoski przynosiła straty (…) Wysokie ceny surowców i energii przyczyniły się do wzrostu kosztów i trwale zniweczyły szanse, aby papiernia osiągnęła poziom rentowności” – tłumaczy Jyrki Ovaska, prezes Paper Business Group. W ramach programu „From Job to Job” UPM będzie wspierać ponowne zatrudnienie zwolnionych przez nią osób. W tym celu firma m.in.: przeznaczy 1,5 mln euro na szkolenia; osoby, które utraciły pracę będą zachęcane do otwarcia własnej działalności gospodarczej, a chętne otrzymają dotację (w sumie firma przeznaczy na ten cel 1 mln euro); osoby, które w związku z zatrudnieniem przeniosą się do nowej lokalizacji otrzymają zasiłek, a ich koszty związane z przeprowadzką zostaną zwrócone do końca 2013 roku; co więcej, obowiązki firmy związane z ponownym zatrudnieniem zostaną wydłużone z 9 miesięcy do 15. Na podstawie informacji firmy UPM opracowała DA

cript>