Łódzkie Zakłady Graficzne bez ofert
14 lis 2011 10:21

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że w dniu 8 listopada br. o godzinie 14:00 minął termin składania ofert w przetargu publicznym, którego przedmiotem było nabycie 23.800 udziałów stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Opracowano na podstawie msp.gov.pl