Konkurs FlexiLider rozstrzygnięty
15 gru 2011 08:50

Firmy Antalis Poland i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zostały wyróżnione w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan. Ideą konkursu było zebranie najlepszych praktyk flexicurity w Polsce. Nagrody dla najlepszych firm wręczyli Jolanta Fedak, była minister pracy i polityki socjalnej, Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy oraz Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Głównej PKPP Lewiatan. Podczas specjalnej konferencji „Flexicurity - efektowny czy efektywny rynek pracy?” zorganizowanej 13 października br. próbowano odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu model flexicurity funkcjonuje na europejskich rynkach pracy i jakie są perspektywy dla jego wdrożenia w Polsce. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z prezentacją Thomasa Jansona, eksperta ds. flexicurity z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która stała się przyczynkiem do dyskusji panelowej z udziałem Radosława Mleczki, podsekretarza stanu w MPiPS i reprezentantów organizacji pracodawców z Niemiec, Danii i Polski na temat perspektyw dla elastycznego i bezpiecznego rynku pracy w krajach europejskich. W dalszej części konferencji zaprezentowano najciekawsze praktyki nawiązujące do flexicurity z krajów Ameryki Północnej. Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nagrodzonych firm, którzy opowiedzieli, jak wdraża się nowatorskie rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i jakie koszty się z tym wiążą. Flexicurity to kompleksowe podejście do tworzenia polityki rynku pracy, łączące elastyczność umów z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy bądź znalezienia w krótkim czasie nowej pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego dochodu w okresie przed jej podjęciem. Wśród wyróżnionych firm znalazły się również Tesco Polska, PROVIDENT, IDES Consultants Polska, B-Act, BDL Polska, SODEXO oraz Volkswagen Motors. Opracowano na podstawie PKPP Lewiatan

error: Kopiowanie zabronione!
cript>