Ogólnopolska konferencja poświęcona edukacji poligraficznej
9 sty 2012 09:58

W dniach 12 i 13 stycznia br. w Poznaniu w ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela odbędzie się konferencja poświęcona edukacji poligraficznej pt. „Zawody poligraficzne – zawodami pozytywnego wyboru”. W obliczu zbliżających się zmian w zakresie kształcenia zawodowego, słabej integracji środowiska nauczycielskiego oraz słabnących więzi między szkołami a pracodawcami i producentami przemysłu poligraficznego, ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu podjął inicjatywę organizacji konferencji, która miałaby być krokiem w kierunku pozytywnych zmian na płaszczyźnie edukacji poligraficznej. Organizatorzy liczą na obecność nauczycieli z jak największej liczby ośrodków w Polsce. Ponadto zapraszają twórców programów dydaktycznych, egzaminatorów i działaczy edukacyjnych, a także przedstawicieli poznańskich szkół wyższych. Ważnym elementem spotkania będzie część poświęcona na dyskusje i budowanie pomostu pomiędzy edukacją, pracodawcami a producentami poligraficznymi. Konferencja objęta jest patronatem prezydenta Poznania. Oprócz delegacji Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Oświaty i OKE swoją obecność zapowiedziały już takie organizacje jak: Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP, Zrzeszenie Polskich Fleksografów, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, COBRPP. 12 stycznia (od 10.00 do 17.00) będzie poświęcony głównie omówieniu nowych zasad kształcenia - podstawa programowa, programy, egzaminy, dydaktyka, podnoszenie poziomu kształcenia: - Tworzenie szkolnych planów nauczania dla szkół prowadzących kształcenie w zawodach poligraficznych. - Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach poligraficznych, podniesienie wyników nauczania. - Jak przygotować technika cyfrowych procesów graficznych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, forma egzaminu. - Problemy, z jakimi borykają się nauczyciele zawodów poligraficznych w zakresie literatury, programów nauczania, pomocy dydaktycznych, egzaminów zewnętrznych. - Reforma kształcenia zawodowego. - Podniesienie rangi zawodów poligraficznych na rynku pracy. 13 stycznia (od 10.00 do 16.00) to tematy nie tylko edukacyjne, ale i sprawy związane ze współpracą szkół z pracodawcami, producentami; kto powinien wyznaczać kierunki kształcenia: urzędnicy czy specjaliści; wpływ jakości kształcenia na jakość kadry poligrafii i zawodów cyfrowych. Budowa podstaw współpracy ośrodków edukacyjnych, pracodawców, producentów, ośrodków naukowych i badawczych. Swój udział zapowiedziały już takie firmy jak Heidelberg czy Agfa oraz organizacje branżowe: Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP i Zrzeszenie Polskich Fleksografów. Przewidziane są też wystąpienia przedstawicieli szkół wyższych (Uniwersytet Plastyczny, WSHiU) na temat kontynuacji nauki w zakresie zawodu lub poszerzenia wiedzy na innych pokrewnych kierunkach w poznańskich szkołach wyższych. W programie tego dnia znajdą się też zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami w poligrafii i szkolnictwie. Opracowano na podstawie informacji organizatora

error: Kopiowanie zabronione!
cript>