Druk opakowań papierowych farbami bez oleju mineralnego
11 sty 2012 10:45

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego CEPI mająca siedzibę w Brukseli poinformowała, że europejski przemysł opakowań papierowych zgodził się na dobrowolne, stopniowe wycofywanie z użytku farb drukarskich na bazie olejów mineralnych do druku opakowań papierowych i kartonowych oraz chemikaliów zawierających olej mineralny z produkcji opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. CEPI wskazuje, że ostatnie badania, potwierdzające obecność olejów mineralnych w środkach spożywczych, wzbudziły obawy o bezpieczeństwo konsumentów. Olej mineralny migrował do żywności z farb na zadrukowanej powierzchni opakowań i z makulatury stosowanej do produkcji opakowań. Chociaż nie przeprowadzono badań toksykologicznych dotyczących wpływu oleju mineralnego na zdrowie ludności, branża opakowań papierowych traktuje tę sprawę bardzo poważnie i aktywnie działa w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości. Mimo braku jasnych wytycznych naukowych i regulacji prawnych, przemysł poczynił znaczący postęp w dziedzinie obniżenia poziomu olejów mineralnych w jego procesach i produktach. W niektórych przypadkach zmniejszenie poziomu oleju mineralnego o 90 proc. zaobserwowano w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG