Komunikat firmy Eastman Kodak Company
20 sty 2012 13:39

Spółka Eastman Kodak Company ogłosiła 19 stycznia, że Spółka oraz jej spółki zależne w Stanach Zjednoczonych dobrowolnie złożyły wniosek o reorganizację działalności w oparciu o Chapter 11 do Sądu Upadłościowego dla południowej dzielnicy Nowego Jorku (Chapter 11, czyli Rozdział 11 to część amerykańskiego prawa spółek regulująca proces reorganizacji firmy, która złożyła wniosek o bankructwo – red.). „Reorganizacja działalności ma na celu wzmocnienie płynności w Stanach Zjednoczonych oraz za granicą, wprowadzenie do obiegu niestrategicznej własności intelektualnej, sprawiedliwe rozłożenie naszych kosztów odziedziczonych oraz umożliwienie Spółce, aby skupiła się na naszych najbardziej wartościowych liniach biznesowych. W ostatnich latach Spółka poczyniła pionierskie inwestycje w technologie cyfrowe oraz technologie materiałowe, generując około 75 proc. swoich przychodów z działalności cyfrowej w 2011 roku” - czytamy w oficjalnym komunikacie. Spółka Kodak otrzymała kredyt w wysokości 950 mln USD w postaci finansowania DIP (Debtor – in – Possesion, z ang. dłużnik w posiadaniu) z 18-miesięcznym terminem płatności od Citigroup w celu zwiększenia płynności oraz kapitału obrotowego. Kredyt jest zależny od zgody sądu oraz innych uprzednich warunków. Spółka uważa, że posiada wystarczającą płynność, aby prowadzić działalność w czasie procesu reorganizacji Chapter 11 oraz aby kontynuować przepływ produktów i usług dla klientów w normalnym trybie. Spółka Kodak zamierza wypłacać pensje i bonusy pracowników oraz kontynuować programy dla klientów. Spółki zależne poza Stanami Zjednoczonymi nie podlegają postępowaniu oraz będą wypełniać wszelkie zobowiązania w stosunku do dostawców, kiedykolwiek się takowe pojawią. Spółka Kodak oraz jej spółki zależne w Stanach Zjednoczonych będą wypełniać wszystkie zobowiązania w stosunku do dostawców, które pojawią się po złożeniu wniosku w trybie normalnym. „W tym momencie po rozważeniu zalet reorganizacji w oparciu o Chapter 11, zarząd oraz cały starszy zespół zarządzający jednomyślnie uważają, że jest to konieczny oraz odpowiedni krok, który należy zrobić dla przyszłości firmy Kodak - stwierdził Antonio M. Perez, prezes oraz dyrektor naczelny. - (…) Reorganizacja w oparciu o Chapter 11 daje najlepsze możliwości zmaksymalizowania wartości w zakresie dwóch krytycznych elementów naszego technologicznego portfolio: cyfrowe patenty obrazowania, które są istotne dla wielu mobilnych oraz innych konsumenckich urządzeń elektronicznych, które wygenerowały ponad 3 mld USD przychodów z tytułu opłaty licencyjnej od 2003 roku; oraz nasze przełomowe technologie poligraficzne i technologie dotyczące materiałów, które dały firmie Kodak konkurencyjną przewagę w rosnącym biznesie cyfrowym”. Spółka Kodak podjęła niniejszy krok po wstępnych dyskusjach z kluczowymi grupami i zamierza działać w kierunku zgodnej reorganizacji w najlepszym interesie swoich interesariuszy. Spółka Kodak spodziewa się zakończyć restrukturyzację w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. Spółce oraz jej zarządowi doradza firma Lazard, FTI Consulting Inc. and Sullivan & Cromwell LLP. Ponadto Dominic DiNapoli, wiceprezes firmy FTI Consulting, będzie sprawował funkcję dyrektora ds. restrukturyzacji, aby wspierać zespół zarządzający w kwestiach związanych z restrukturyzacją w oparciu o Chapter 11. Więcej informacji na temat reorganizacji w oparciu o Chapter 11 firmy Kodak jest dostępnych na stronie internetowej www.kodaktransforms.com. Informacje dla dostawców są dostępne pod numerem telefonu: (0800) 544-7009 lub (585) 724-6100. Pełniejszy tekst oficjalnego komunikatu firmy Kodak – w styczniowej „Poligrafice”.