Restrukturyzacja jednostek biznesowych koncernu Stora Enso
20 sty 2012 11:00

Kierownictwo koncernu Stora Enso podjęło decyzję o reorganizacji funkcjonujących w jego ramach jednostek biznesowych oraz segmentów raportowania. W rezultacie działające dotychczas osobno segmenty papierów gazetowych i książkowych, magazynowych oraz graficznych zostały połączone w ramach tej samej jednostki biznesowej i jednego segmentu raportowania o nazwie Printing and Reading. Segmenty tektury i opakowań przemysłowych stworzyły jednostkę biznesową Renewable Packaging i dedykowany jej segment raportowania. W ramach koncernu powstała też nowa jednostka biznesowa i segment raportowania zarazem pod nazwą Biomaterials. Będzie ona obejmować prowadzone przez Stora Enso (także w ramach spółek joint-venture) działania w zakresie produkcji celulozy i plantacji drzew. Zmianie uległa jednocześnie nazwa jednostki biznesowej Wood Products; obecnie brzmi ona Building and Living.   W rezultacie w ramach firmy będą funkcjonować cztery jednostki biznesowe i segmenty raportowania: Biomaterials, kierowana przez wiceprezesa Juana Bueno; Printing and Reading, kierowana przez Juhę Vanhainena; Renewable Packaging, na której czele stanął Mats Nordlander oraz Building and Living, kierowana przez Hannu Kasurinena. Powyższe zmiany, także w zakresie kompetencji poszczególnych osób, weszły w życie 17 stycznia br. „Przeorganizowujemy nasze jednostki biznesowe w oparciu o różne rynki działania i strukturę obsługiwanych przez nie klientów. Naszym celem jest zwiększenie konkurencyjności całej organizacji, elastyczności i sprawności jej działań oraz uproszczenie kwestii księgowych. Zależało nam również na minimalizacji wewnętrznych zależności istniejących między poszczególnymi jednostkami biznesowymi. Wszystko po to, by zyskać pewność, iż posiadamy odpowiedni potencjał i elastyczność do wykorzystania szans, jakie daje zmieniająca się gospodarka światowa” – mówi Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. Pierwszy raport finansowy uwzględniający nową strukturę firmy zostanie opublikowany 24 kwietnia br. i będzie obejmował wyniki Stora Enso za pierwszy kwartał 2012 r. Z kolei 22 marca nowa struktura koncernu znajdzie po raz pierwszy odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki publikowanych na rynkach kapitałowych, na których skandynawski koncern jest obecny. Począwszy od wyników za czwarty kwartał 2011, koncern Stora Enso zmieni też zasady formułowania prognoz krótko- i średniookresowych dotyczących poszczególnych rynków. Zamiast podawania przewidywanych cen i popytu na poszczególne produkty, prognozy będą uwzględniać przewidywaną sprzedaż i zysk operacyjny EBIT w nadchodzącym kwartale, by przekazywać rynkom kapitałowym bardziej przejrzystą informację o kondycji spółki. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso