Rzeszowskie Zakłady Graficzne po raz kolejny na aukcji
2 lut 2012 09:57

Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia  akcji zwykłych imiennych serii ,,A” w liczbie 595.000 dla jednego nabywcy o wartości nominalnej 5,80 złotych każda, stanowiących 16,01 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Pogwizdowie Nowym. Przedmiotem działalności spółki jest drukowanie gazet, pozostałe drukowanie, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi. Cena wywoławcza pakietu 595.000 akcji wynosi 1.088.850 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 1,83 zł. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 22 lutego 2012 roku. Aukcja odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 roku o godzinie 10:00. Przypomnijmy, że Ministerstwo Skarbu Państwa dwukrotnie już zapraszało do aukcji mającej na celu zbycie akcji RZGraf: 8 i 30 września ub.r. Aukcje nie odbyły się z powodu braku chętnych. Cena oferowanego pakietu 595.000 akcji wynosiła wówczas 1.314.950 zł. Opracowano na podstawie msp.gov.pl