Antonina Kuchlewska powraca na stanowisko prezesa BZGraf
10 lut 2012 13:54

10 lutego br. uchwałą Rady Nadzorczej Białostockich Zakładów Graficznych SA w Białymstoku powołano na stanowisko prezesa zarządu w/wym. spółki Antoninę Kuchlewską, która funkcję tę w BZGraf z powodzeniem pełniła przez wiele lat. Została odwołana w 2007 roku, o czym informowaliśmy na łamach Poligrafiki. Skład zarządu pozostał niezmieniony: stanowiska członków zarządu zachowują Anna Syczewska - główna księgowa oraz Halina Samotik, szefowa produkcji. Waldemar Lipka, dotychczas pełniący obowiązki prezesa zarządu BZGraf, powrócił na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 100 000,00 PLN, z kwoty 7 850 000,00 PLN do kwoty 10 950 000,00 PLN. Ponowną nominację Antoniny Kuchlewskiej na stanowisko prezesa BZGraf tak komentuje Waldemar Lipka: „Pani Kuchlewska została mi zarekomendowana przez pozostałe dwie panie z zarządu. Początkowo zatrudniliśmy ją jako doradcę zarządu. Przez 3 miesiące pracowała bardzo ciężko, po kilkanaście godzin. Zaimponowały mi jej niezwykły zapał, bardzo duże doświadczenie oraz absolutne oddanie sprawom firmy. W ciągu tego okresu uporządkowaliśmy wiele  ważnych spraw, m.in. na początku grudnia 2011 została spłacona pożyczka w wysokości 2,3 mln zł od Skarbu Państwa oraz nastąpiła restrukturyzacja zatrudnienia - obecnie w BZGraf pracuje ok. 120 osób. Wprowadziliśmy też wspólnie wiele zmian, jeśli chodzi o sprzedaż, co zaowocowało uporządkowaniem oraz wzrostem sprzedaży -  np. w styczniu br.  sprzedaż wzrosła o ok. 40 proc. miesiąc do miesiąca. Przed BZGraf-em jest jednak jeszcze wiele wyzwań i Rada Nadzorcza  uważa, że pani Antonina Kuchlewska podoła tym wyzwaniom.” Waldemar Lipka nadal pozostaje na stanowisku prezesa OZGraf. Jak wyjaśnia: „Zarząd Olsztyńskich Zakładów Graficznych jest 5-osobowy. Zostałem oddelegowany z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa do końca lutego br. Po tym okresie zarząd pozostanie 4-osobowy, natomiast decyzja, kto będzie prezesem OZGraf, nie została jeszcze podjęta.” AN