Alfred Rothlaender na czele manroland sheetfed systems GmbH
14 lut 2012 22:49

Tony Langley, brytyjski inwestor stojący za przejęciem arkuszowej części biznesu firmy manroland, 14 lutego br. mianował Alfreda Rothlaendera szefem manroland sheetfed systems GmbH. Alfred Rothlaender (66 lat) stał już na czele zlokalizowanej w okolicach Hamburga firmy Claudius Peters, specjalizującej się w budowie maszyn, którą Langley przejął w 2001 roku. Następnie w latach 2005-2008 kierował kolejnym przejętym przez Langley przedsiębiorstwem - Piller Group spod Hanoweru - wytwarzającym systemy elektryczne dla centrów danych. W połowie 2010 roku Alfred Rothlaender przeszedł na emeryturę, po czym poinformował swojego byłego pracodawcę, że w przypadku przejęcia kolejnej firmy w Niemczech byłby gotowy wrócić do pracy. „Alfred wie dokładnie, jak pracujemy przejmując nowy biznes – skomentował Tony Langley. – Szkoda byłoby zmarnować takie doświadczenie w okresie transformacji z dotychczasowego instytucjonalnego stylu zarządzania w manroland AG na bardziej elastyczny, oszczędniejszy sposób preferowany przez nasze spółki.” AN