Zmiany w zarządzie spółki Druk-Pak
21 lut 2012 08:33

17 lutego Rada Nadzorcza Druk-Pak powołała Marka Chłopka, przewodniczącego Rady, do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki. Chłopek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest związany z grupą Penton, w której m.in. pełni funkcje prezesa zarządu Penton Holdings w Warszawie oraz prezesa zarządu Penton TFI. Wcześniej pracował w Copernicus Asset Management. Opracowano na podstawie „DGP” z 20.02.2012