Grupa Arctic Paper w 2011 roku
1 mar 2012 11:08

Arctic Paper SA wypracował po czterech kwartałach 2011 roku przychody w wysokości ponad 2,5 mld zł, czyli o 10,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku, wynik EBITDA na poziomie ponad 141,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości ponad 11,6 mln zł. Tym samym Grupa odrobiła stratę z pierwszego półrocza. Pomimo wciąż utrzymującego się słabszego popytu na papiery wysokogatunkowe w Europie, spółka zwiększyła w IV kwartale 2011 roku wolumen sprzedaży w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku o 1,6 proc. - sięgnął on poziomu 191 tys. ton. W całym 2011 roku wolumen sprzedaży wyniósł 765 tys. ton i był wyższy od zrealizowanego w 2010 roku o 2,8 proc. Oznacza to, że Arctic Paper systematycznie zwiększa swoje udziały rynkowe kosztem konkurentów, zmniejszających wolumeny produkcji. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w całym 2011 roku kształtowało się na poziomie 94 proc. Spółka posiada duży portfel zamówień na pierwsze miesiące 2012 roku, szczególnie w zakresie sprzedaży papieru niepowlekanego. Grupa kontynuuje program poprawy zyskowności obejmujący wszystkie jednostki biznesowe. Jest on wdrażany od marca 2011, a jego pełny efekt powinien być widoczny w wynikach finansowych Grupy Arctic Paper w br. „Czwarty kwartał był okresem kontynuacji pozytywnych trendów, które obserwowaliśmy już w III kwartale tego roku. Dzięki znacznemu spadkowi cen celulozy liściastej i iglastej zanotowaliśmy niższe koszty produkcji. Jednocześnie zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży o 10,5 proc., kontynuując tym samym wzrost naszych udziałów rynkowych. Również zmiany kursów walutowych miały w tym okresie pozytywny wpływ na nasze wyniki. W efekcie w czwartym kwartale wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 27,6 mln zł, a w całym roku sięgnął on 11,6 mln zł. Bardzo cieszy nas zwiększenie sprzedaży, zarówno w ujęciu wartościowym jak i wolumenowym, gdyż udało się to osiągnąć pomimo spadku popytu na papiery wysokogatunkowe w Europie w ubiegłym roku. Oznacza to, że sprzedaż Arctic Paper rośnie, choć branża wciąż boryka się z nierównowagą popytu i podaży, a nasi konkurenci decydują się na ograniczanie mocy produkcyjnych” - powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper