OZGraf bez prezesa zarządu
1 mar 2012 14:15

Od 1 marca br. Waldemar Lipka nie pełni już funkcji prezesa Olsztyńskich Zakładów Graficznych. Został oddelegowany do jej pełnienia na łącznie 6 miesięcy i okres ten zakończył się 29 lutego br. Waldemar Lipka pozostaje przewodniczącym rady nadzorczej tak olsztyńskiej drukarni, jak i Białostockich Zakładów Graficznych, a także prezesem giełdowej spółki Kompap. „Podjąłem decyzję o niepowoływaniu nowego prezesa OZGraf, aby nie generować dodatkowych, niepotrzebnych kosztów – informuje Waldemar Lipka. – Czterech członków zarządu doskonale daje sobie radę, mamy już ustaloną i dopracowaną strategię działania i obecnie chcę skoncentrować się na nadzorze nad jej realizacją.” Przypomnijmy, że w skład zarządu OZGrafu wchodzą: Piotr Ciosk, dyrektor ds. handlu i marketingu; Mirosław Jachemek, dyrektor ds. produkcji i zarządzania nieruchomościami; Piotr Dziadzio, dyrektor ds. zaopatrzenia i logistyki oraz Paweł Stefanowski, dyrektor ds. finansowych. W lutym br. informowaliśmy o objęciu stanowiska prezesa zarządu BZGraf (trzeciej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Kompap) przez Antoninę Kuchlewską. „Pierwsze dwa miesiące 2012 roku były dla białostockiej drukarni bardzo udane – komentuje Waldemar Lipka. – Na 2012 rok zaplanowałem 20 proc. wzrost przychodów BZGraf i wydaje mi się, że nie doceniłem potencjału tej firmy.” AN