Precision Marketing w Ricoh Polska
27 mar 2012 10:20

Ricoh Polska wprowadza do oferty usługi marketingu precyzyjnego (Precision Marketing Services). Dzięki tym usługom firmy mogą sprzedawać  odpowiednie produkty odpowiednim klientom. Rezultatem jest wysoki współczynnik konwersji i odpowiedzi, a także wysoki zwrot z inwestycji marketingowych (ROMI). „Podstawą usług Precision Marketing firmy Ricoh jest analiza danych – mówi Jacek Kruciński, Business Development Manager Production Printing and Solutions, który jest odpowiedzialny za rozwój tych usług w Polsce. - Tylko jeśli firma naprawdę rozumie swoich klientów, sposób, w jaki podejmują decyzje zakupowe i to, jak w efektywny sposób mierzyć rezultaty kampanii marketingowych, może komunikować się z klientami na najwyższym poziomie. Ricoh pomaga swoim klientom osiągnąć taki poziom komunikacji wspierając ich swoim szerokim know-how w dziedzinie usług i analizy danych”.  Celem marketingu precyzyjnego jest skierowanie odpowiedniego przekazu do odpowiedniego konsumenta w odpowiednim czasie, używając odpowiedniego (preferowanego) kanału komunikacji. Marketing precyzyjny jest oparty na analizie danych, która zapewnia znacznie wyższy współczynnik odpowiedzi i większe możliwości wykorzystania technik sprzedaży typu up- i cross-selling. Realizując tę usługę Ricoh nie koncentruje się jedynie na tradycyjnej komunikacji (druk), ale również na wykorzystaniu kanałów elektronicznych (takich jak e-mail czy personalizowane strony internetowe). Największe zapotrzebowanie na Precision Marketing obecnie jest w branży handlowej (np. firmy, które gromadzą dane o klientach poprzez programy lojalnościowe/karty stałego klienta), w świecie finansów (bankowość i ubezpieczenia), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, branży lotniczej i transporcie publicznym, telekomunikacji i branży hotelarskiej (np. łańcuchy hotelowe). „Ricoh ma bardzo bogate doświadczenie w różnych branżach – mówi Kruciński. - Na przykład, w przypadku firmy ubezpieczeniowej: nasi analitycy są w stanie zidentyfikować grupę istniejących klientów, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogliby zrezygnować z istniejącej polisy (ryzyko upadłości polisy). Tak samo jest w przypadku firm z branży telekomunikacyjnej: jeśli jest się w stanie zidentyfikować  sposoby postępowania klientów, którzy mogą zmienić operatora, można podjąć odpowiednie działania na kilka tygodni wcześniej, zanim ich umowa wygaśnie. W przypadku firm prowadzących sprzedaż elektroniczną: możemy im pomóc nie tylko w zwiększeniu liczby zamówień, ale także w identyfikacji segmentów klientów, które nie będą zainteresowane (dla których komunikacja nie będzie efektywna) i poprzez to nie powinny być tak często zasypywane mailami – to także zmniejsza niepotrzebne koszty związane z komunikacją.” Wdrożenie usług marketingu precyzyjnego od podstaw nie jest rzeczą prostą, dlatego też, aby ułatwić podjęcie tej decyzji, Ricoh organizuje bezpłatne, jednodniowe warsztaty i program pilotażowy. Warsztaty, które odbywają się w języku angielskim w dowolnym miejscu na terytorium Polski, mają na celu bliższe zapoznanie z usługami. Celem warsztatów jest stworzenie konkretnej propozycji programu pilotażowego. Program pilotażowy umożliwi polskim firmom przetestowanie usług marketingu precyzyjnego i pokaże im, co naprawdę mogą dać te usługi. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh Polska