Oprogramowanie Metrix na Politechnice Warszawskiej
2 kwi 2012 15:46

W dniu 29 marca br. firma IQPrint, w ramach współpracy z Instytutem Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, przekazała dla Zakładu Technologii Poligraficznych oprogramowanie do automatycznej impozycji Metrix o wartości 268 tys. zł. Umożliwia ono optymalne rozplanowanie użytków na formie drukowej z uwzględnieniem kosztów doboru technologii drukowania, niezbędnego przezbrojenia maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz czasu pracy maszyn drukujących wykonujących zlecenie. Od nowego roku akademickiego 2012/2013, w ramach realizacji ćwiczeń m.in. z przedmiotu Planowania Produkcji Poligraficznej, studenci studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych będą mieli możliwość indywidualnej pracy z oprogramowaniem Metrix i rozwiązywania konkretnych zagadnień technologicznych na piętnastu stanowiskach komputerowych w nowo utworzonym w Zakładzie Technologii Poligraficznych Centrum Naukowo-Badawczym Nowych Technologii Informacyjnych w Poligrafii. Inwestycja ta została sfinansowana w 2011 roku w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym studenci Instytutu Mechaniki i Poligrafii PW uzyskają dostęp do nowoczesnego oprogramowania Metrix, które jest szeroko wykorzystywane w firmach poligraficznych na świecie, co umożliwi studentom-poligrafom warszawskiej uczelni połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Opracowano na podstawie ip.hoff.pl

cript>