Zmiany personalne na szczytach Océ
2 kwi 2012 12:13

Firma Océ N.V. ogłosiła 2 kwietnia decyzję o nominowaniu Antona Schaafa na funkcję prezesa i dyrektora generalnego. Ernst-Jan Minnema otrzymał nominację na nowego dyrektora generalnego ds. finansowych w spółce. Obie decyzje muszą zostać zaaprobowane przez doroczne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w Venlo 17 kwietnia br. Anton Schaaf, który zastąpi na stanowisku Rokusa van Iperena, jest związany z firmą Océ od 1 lipca 2006 r. jako dyrektor generalny ds. technologii i operacji. 11 października 2006 r. otrzymał nominację na członka Rady Dyrektorów tej firmy. Od 1987 do 2005 r. pełnił rozmaite funkcje w firmie Siemens AG (m.in. wiceprezesa wykonawczego, członka zarządu oraz dyrektora generalnego ds. technologii w Siemens Communications w Niemczech). Między 2005 i 2006 r. pracował na stanowisku dyrektora generalnego ds. technologii w Deutsche Telekom AG. Ernst-Jan Minnema obejmie stanowisko piastowane dotychczas przez Rokusa van Iperena, który objął je tymczasowo w kwietniu 2011 r. Nowy CFO wstąpił do Océ 1 maja 2011 r. jako starszy wiceprezes ds. finansowych. W latach 990-2002 pełnił szereg funkcji menedżerskich w rozmaitych firmach produkcyjnych i software'owych. Od 2002 do 2004 był dyrektorem finansowym w firmie Canon Netherlands N.V., od 2005 pracował w Canon Europe N.V. Jako dyrektor finansowy europejskiego oddziału Consumer Imaging Group, a później jako Business Integrator Director w Europie. Od 1 kwietnia 2012 r. Rokus van Iperen pełni funkcję prezesa i głównego dyrektora wykonawczego w firmie Canon EMEA i jest odpowiedzialny za sprzedaż i działania marketingowe Canona w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na podstawie informacji firmy Océ opracował TK

cript>