Nowy standard dotyczący zarządzania emisjami CO2
26 kwi 2012 13:34

NEPCon opracowuje nowy standard związany z zarządzaniem emisjami CO2 przedsiębiorstwa. Standard umożliwi przedsiębiorcom wytyczenie ambitniejszych celów redukcji emisji CO2 i zapewnienie zgodności z wymogami wiodących norm takich jak Greenhouse Gas Protocol, ISO czy PAS. Przedsiębiorcy spełniający wymogi standardu otrzymają sygnowany przez NEPCon Certyfikat Zarządzania Emisjami CO2. Certyfikat może być wykorzystywany m.in. w komunikacji z inwestorami, kontrahentami i klientami. Jego posiadanie będzie stanowiło wiarygodny dowód długoterminowego, proekologicznego zaangażowania przedsiębiorstwa. Nowy standard opiera się na zweryfikowaniu przez stronę trzecią wpływu korporacji oraz produktu zainteresowanej organizacji na produkcję CO2. Weryfikacja dotyczy m.in.:   1.Spełniania minimalnych wymogów normy dzięki strategii klimatycznej organizacji. 2.Zaangażowania organizacji w osiągnięcie i utrzymanie neutralności węglowej, zgodnej z harmonogramem i wytycznymi strategii klimatycznej. 3.Projektowania i wdrażania systemów, zapewniających spełnienie wymagań strategii klimatycznej. 4.Stałego monitorowania i składania raportów na temat emisji CO2 organizacji, zgodnie z wytycznymi strategii klimatycznej. Standard, zapewniając najwyższą jakość zarządzania emisjami, ma unikać zbędnych komplikacji. Wymogi tworzone są tak, aby okazały się możliwie łatwe do wdrożenia i audytowania. Standardy NEPCon opracowywane są w sposób przejrzysty, umożliwiający stronom trzecim komentowanie projektów, zgodnie z wytycznymi ISEAL. Konsultacje ze stronami trzecimi, dotyczące standardu Zarządzania Emisjami CO2, trwają do 24 maja 2012 roku, z możliwością uzupełnienia ich o drugi, 60-dniowy etap konsultacji. Standard może zostać wdrożony w trakcie procesu konsultacji. Stworzenie solidnego, skutecznego standardu zależy w dużej mierze od udziału w konsultacjach zainteresowanych osób i instytucji. NEPCon zachęca strony trzecie do kontaktowania się z Mateo Cariño Fraisse, Koordynatorem ds. Usług Leśnych i Klimatycznych NEPCon, mailowo mcf@nepcon.net lub telefonicznie: +34 682 88 53 10, w celu zadawania pytań oraz składania uwag i komentarzy. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon