Rzeszowskie Zakłady Graficzne po raz kolejny na aukcji
27 kwi 2012 11:08

Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie zbycia akcji spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Pogwizdowie Nowym. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 14 maja 2012 r. Aukcja odbędzie się w dniu 18 maja 2012 r. o godzinie 10.00. Przedmiotem aukcji jest zbycie akcji zwykłych imiennych serii ,,A” w liczbie 595.000 dla jednego nabywcy o wartości nominalnej 5,80 zł każda, stanowiących 16,01 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Pogwizdowie Nowym. Przedmiotem działalności spółki jest drukowanie gazet, pozostałe drukowanie, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi. Cena wywoławcza pakietu 595.000 akcji wynosi 838.950,00 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 1,41 zł. Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 595.000 akcji określa się na 4200,00 zł. Kilkakrotnie już zapowiadane aukcje nie odbyły się z powodu braku zgłoszeń. Opracowano na podstawie msp.gov.pl