Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2012
27 kwi 2012 09:53

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Skandynawski producent osiągnął w nim przychody ze sprzedaży w wysokości 2,673 mld euro i zysk operacyjny EBIT rzędu 147 mln euro, co oznacza poziom zbliżony do ostatniego kwartału roku 2011. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. oba powyższe wskaźniki w 1. kwartale br. nieco spadły, głównie za sprawą niższych cen produktów oferowanych przez jednostki biznesowe Printing & Reading (papiery magazynowe i graficzne) oraz Biomaterials (biosurowce). Stora Enso utrzymała za to na solidnym poziomie przepływy gotówkowe (224 mln euro – wzrost o niemal 50 proc. w porównaniu z 1. kwartałem 2011) i płynność finansową (1,251 mld euro – wzrost o ponad 10 proc.). „Przychody osiągnięte w 1. kwartale odzwierciedlają nasze prognozy z lutego br. – pisze w specjalnym oświadczeniu dla inwestorów Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. – Jednak wysokość zwrotu z kapitału zaangażowanego była w nim niższa od kosztu pozyskania kapitału, co jednoznacznie wskazuje na konieczność podejmowania dalszych działań, zmierzających do obniżenia kosztów i usprawnienia działalności operacyjnej. Poza spodziewaną presją cenową i redukcją kosztów zmiennych – co w niewielkim stopniu wpłynęło na poprawę zyskowności – wprowadziliśmy szereg modyfikacji operacyjnych w kilku naszych zakładach, m.in. w skandynawskich fabrykach, wchodzących w skład jednostki Biomaterials.” 1. kwartał br. przyniósł działania, które mają wpłynąć na poprawę wyników finansowych w kolejnych miesiącach tego roku. Objęły one jednostki biznesowe Renewable Packaging oraz Printing & Reading. Jouko Karvinen odniósł się do poprawy płynności finansowej i przepływów gotówkowych Stora Enso: „Działania związane z dalszym generowaniem gotówki to główne źródło finansowania naszych inwestycji realizowanych w Urugwaju i Chinach. Jestem niezwykle podekscytowany zwłaszcza ostatnią decyzją o wybudowaniu w chińskim Beihai nowoczesnej, zintegrowanej fabryki kartonu i celulozy. Będzie ona bazować na lokalnych plantacjach surowców odnawialnych, z korzyścią dla tamtejszych konsumentów i całego, niezwykle dynamicznie rozwijającego się rynku. Oba ogłoszone przez nas plany inwestycyjne stanowią znaczące kroki w przekształcaniu Stora Enso w przedsiębiorstwo bazujące na tworzących wartość dodatkową surowcach odnawialnych, funkcjonujące na rynkach o znaczącym potencjale wzrostu. (...)” Prognozy kierownictwa Stora Enso na 2. kwartał br. przewidują nieznaczny wzrost przychodów ze sprzedaży i utrzymanie zysku operacyjnego EBIT na podobnym poziomie. W kilku europejskich zakładach koncernu (głównie wchodzących w skład jednostki biznesowej Biomaterials) planowane są bowiem przestoje związane z serwisem technicznym, zaś zakładana dalsza redukcja kosztów zmiennych tylko w niewielkim stopniu będzie oddziaływać na finalne wyniki finansowe. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso