GMC Software Technology na targach drupa 2012
23 maj 2012 09:37

Firma GMC Software Technology, producent zaawansowanych rozwiązań w zakresie komunikacji z klientem i zarządzania dokumentami, wykorzystała minione targi drupa 2012 do promocji swojej platformy GMC Inspire i wchodzących w jej skład rozwiązań. Prezentacje oprogramowania odbywały się na stoiskach producentów cyfrowych maszyn drukujących, będących strategicznymi partnerami firmy GMC: Canon/Océ, HP i Xerox. Na stoisku tej ostatniej odbywały się prezentacje platformy Inspire zintegrowanej z rozwiązaniem firmy locr, umożliwiającym personalizację drukowanych map. Umowa o współpracy między GMC i locr została zaanonsowana właśnie podczas targów drupa 2012. Zakłada ona możliwość generowania personalizowanych map regionów i dróg samochodowych z oprogramowania locr i włączania ich bezpośrednio w platformę GMC Inspire. Praktyczne pokazy integracji obu rozwiązań odbywały się przez całe targi na stanowisku GMC zlokalizowanym w ramach stoiska firmy Xerox. Jak zapewnia Bill Parker, szef marketingu GMC Software Technology, sprawna integracja tworzonych przez firmę locr map pozwoli użytkownikom rozwiązań GMC na łatwe osadzanie personalizowanych map w ramach różnych kanałów komunikacji z klientem, np. w dokumentach transakcyjnych, drukach typu direct mailing czy materiałach TransPromo. „Nasza firma, zamiast prezentacji na własnym stoisku, tym razem postanowiła zaprezentować się wraz z partnerami, którzy wykorzystują rozwiązania GMC Software Technology w praktyce, integrując je ze swoim oprogramowaniem sterującym cyfrowymi maszynami drukującymi – mówi Paweł Walczak, business development manager w firmie GMC Software Technology Sp. z o.o. – I sądząc po liczbie odwiedzających nas gości, jak też zainteresowaniu naszymi rozwiązaniami – przede wszystkim GMC Inspire – była to trafna decyzja. Na stoiskach naszych partnerów – Canon/Océ, HP i Xerox – mieliśmy zaaranżowane stanowiska, gdzie przez całe targi odbywały się pokazy oprogramowania. Na targach prezentowaliśmy je zarówno obecnym, jak i potencjalnym klientom i jesteśmy z tych spotkań bardzo zadowoleni. Przewiduję, że część rozpoczętych projektów w dłuższej perspektywie ma szansę zakończyć się wdrożeniami naszych rozwiązań.” Jak wynika z wypowiedzi Pawła Walczaka, gros zwiedzających z Polski stanowili przedstawiciele firm specjalizujących się w outsourcingu korespondencji masowej, jak też działów dużych korporacji (m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego czy telekomunikacyjnego) odpowiedzialnych za obsługę dokumentów. Zainteresowani oni byli dwiema nowymi usługami wprowadzonymi do oferty przez GMC Software Technology: możliwością korzystania z platformy GMC Inspire „w chmurze”, a więc z dowolnego miejsca na świecie, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej, oraz tzw. pocztą hybrydową. To drugie rozwiązanie oznacza usługę typu SaaS (Software as a Service), w której dokumenty generowane przez instytucję są wprowadzane przez firmę zewnętrzną do głównego strumienia danych, a następnie dystrybuowane wraz z całą korespondencją masową. Opracowano na podstawie informacji firmy GMC Software Technology