Nowy zarząd OZGraf
6 cze 2012 15:39

W dniu 05.06.br. Rada Nadzorcza OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych SA w Olsztynie, w związku z zakończoną kadencją poprzedniego zarządu, powołała nowy zarząd w składzie: Piotr Ciosk – prezes zarządu; Mirosław Jachemek  - członek zarządu, dyrektor ds. produkcji; Piotr Dziadzio -  członek zarządu, dyrektor ds. logistyki. Paweł Stefanowski, dotychczasowy członek zarządu, dyrektor ds. finansów został awansowany i oddelegowany do Kompap SA, gdzie będzie nadzorował całokształt spraw finansowych Grupy Kapitałowej Kompap SA. „Jako zarząd będziemy kontynuowali rozpoczętą w połowie ubiegłego roku restrukturyzację firmy. W roku 2010 OZGraf SA zanotował ponad 1 mln zł straty, natomiast na koniec 2011 roku przyniósł udziałowcom ponad 1,4 mln zł zysku. Już teraz widzimy więc, że decyzje i działania z roku 2011 przynoszą pozytywne efekty również w 2012 roku. Moim celem, jako prezesa zarządu, jest zwiększenie wartości i konkurencyjności naszej firmy na coraz trudniejszym rynku poligraficznym. Chcemy dalej inwestować w nasz park maszynowy i rozwój pracowników, którzy od wielu lat są gwarantem jakości naszych usług oraz doskonalić procesy wewnętrzne, by jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów” – mówi nowy prezes zarządu, Piotr Ciosk. Opracowano na podstawie informacji OZGraf