VII Kongres Papierników Polskich
14 cze 2012 09:31

12 czerwca w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi odbył się VII Kongres Papierników Polskich, który podsumował poprzednią kadencję, zatwierdził wyniki wyborów (wybory odbywają się drogą korespondencyjną) oraz powołał nowe władze Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP). Stowarzyszenie Papierników Polskich w br. obchodzi 20-lecie swojej działalności. Stowarzyszenie Papierników Polskich działa od 1946 roku (do czerwca 1992 jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego w Polsce). SPP jest organizacją o charakterze naukowo-badawczym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi. Obecnie Stowarzyszenie liczy 213 członków indywidualnych i 42 członków wspierających (podmioty gospodarcze), których reprezentują ich przedstawiciele. Kongres odbył się w drugim terminie, gdyż wzięło w nim udział 69 członków indywidualnych i 16 przedstawicieli członków wspierających. Kongres zatwierdził wybranego drogą korespondencyjną prezesa. Został nim powtórnie Michał Jarczyński (Arctic Paper SA). Dokonano również wyboru czterech wiceprezesów, którymi zostali: Tomasz Żebrowski (Stora Enso Poland SA), Andrzej Głębowski (SPP), Marek Kryczka (IPiP PŁ) oraz Maciej Kunda (Mondi Świecie SA). Na Kongresie nastąpiło także wręczenie odznaczeń i nagród zatwierdzonych przez Radę SPP. Nagrodę im. prof. Edwarda Szwarcsztajna za osiągnięcia naukowo-techniczne w dziedzinie papiernictwa w latach 2008-2012 po raz kolejny (tj. piąty) otrzymał dr hab. inż. Stefan Jakucewicz: nagrodę I stopnia za publikację książkową „Błędy w drukowaniu offsetowym a wady papieru” oraz nagrodę II stopnia za publikację książkową „Papier do drukowania – właściwości i rodzaje”. (red.)

cript>