Polskie firmy nieprzygotowane na nowe wymogi UE dla importerów drewna oraz produktów drewnopochodnych (w tym papierniczych)
20 cze 2012 11:15

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NEPCon pokazują, że polskie przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat nowych wymogów unijnych dotyczących legalności drewna, które wchodzą w życie 3 marca 2013 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. Jedynie 23 proc. ankietowanych importerów zdaje sobie sprawę z nadchodzących zmian, nie wszyscy jednak wiedzą, iż od dnia wejścia w życie nowych przepisów wszystkie firmy muszą spełniać dotyczące ich wymagania.  Nowe wymogi UE dla importerów drewna oraz produktów drewnopochodnych (w tym papierniczych) mają na celu powstrzymanie napływu nielegalnie pozyskanego drewna do Unii Europejskiej przez nałożenie pewnych wymogów na przedsiębiorców. Dla tych, którzy sprowadzają produkty z drewna na rynek UE po raz pierwszy, przepisy ustanawiają obowiązek wdrożenia Systemu Należytej Staranności, obejmujący ocenę ryzyka wprowadzenia nielegalnego drewna do łańcucha dostaw oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji tego ryzyka.  “Ważne jest, by zrozumieć, w jakim celu wprowadzono nowe przepisy – mówi Piotr Nowak, koordynator usług weryfikacji legalności NEPCon. - Nielegalne pozyskanie i handel drewnem prowadzą do deforestacji w bilansie globalnym, niekorzystnych zmian w bilansie dwutlenku węgla, często wzrostu ubóstwa wśród ludności autochtonicznej i degradacji środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności. Istotna pozostaje również sprawa kontroli fiskalnej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na ile mocno przyczyni się ona do bardziej zrównoważonego gospodarowania globalnymi zasobami leśnymi, zwłaszcza w znaczeniu przyrodniczym i społecznym. Szacuje się, że przynajmniej jedna piąta drewna na świecie pochodzi z nielegalnych źródeł. Dostosowując się do nowych zasad i wymogów nasi importerzy będą mogli mieć pewien udział w ograniczaniu szkodliwych praktyk wspierając uczciwą konkurencję dla tych producentów i sprzedawców drewna, którzy kierują się etycznymi zasadami.”   Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon

error: Kopiowanie zabronione!
cript>