Fuzja Korsnas i Billerud
22 cze 2012 09:51

20 czerwca br. spółka inwestycyjna Investment AB Kinnevik oraz zarząd firmy Billerud ogłosili, że pomiędzy firmami Billerud i Korsnas została podpisana umowa dotycząca fuzji tych przedsiębiorstw. Zgodnie z umową Kinnevik otrzyma 2,7 mld SEK w gotówce i z 25 proc. udziałów stanie się największym współwłaścicielem firmy. Wartość udziałów w nowej firmie wynosi 2,6 mld SEK. Na mocy tego porozumienia Billerud przejmie dług, związany z działalnością firm Korsnas i Latgran, w wysokości 5,7 mld SEK. Z powyższego wynika więc, że firma Korsnas jest wyceniana na około 11 mld SEK. Fuzja Korsnas i Billerud jest naturalnym krokiem w celu wzmocnienia pozycji rynkowej Korsnas oraz osiągnięcia sukcesu przez Billerud w nieznanej dla niej działalności związanej z produkcją materiałów opakowaniowych oraz osiągnięcia pozycji lidera w tym segmencie produkcyjnym. Kinnevik zamierza być aktywnym właścicielem w nowej spółce. Przedstawiciele firm Korsnas i Billerud oraz ich główni właściciele widzą duży potencjał w tej synergii. Według wstępnego oszacowania potencjał ten został wyceniony na co najmniej 300 mln SEK zysku rocznie. Ta inwestycja wiąże się również ze zmianami strukturalnymi w nowo powstałym przedsiębiorstwie. Per Lindberg, obecny dyrektor generalny Billerud, będzie teraz pełnił funkcje zarówno dyrektora generalnego, jak i prezesa nowej spółki. Christer Simren, obecny dyrektor generalny Korsnas, obejmie w niej stanowisko wiceprezesa i dyrektora operacyjnego. W tej transakcji Korsnas wyceniany jest na około 11 mld SEK bez uwzględniania zadłużenia, co stanowi wartość wyższą o około 400 mln SEK od wartości szacowanej w okresowym badaniu przeprowadzonym przez Kinnevik w dniu 31 marca 2012 r. Transakcja jest także kolejnym krokiem Kinnevik w stronę szybko rozwijających się rynków: telekomunikacyjnego, online, mediowego i mikrofinansowania, czyli obszarów, w których Kinnevik poczynił znaczne inwestycje w ostatnich latach. Transakcja zwiększa równowagę i elastyczność finansową tej spółki. Kinnevik zainwestował 2,7 mld SEK w pierwszym kwartale tego roku m.in. w mikrofinansowanie, rolnictwo i energię odnawialną. Całość jej inwestycji w 2012 r. szacuje się na około 5 mld SEK. „Jestem przekonana, że fuzja pomiędzy Korsnas i Billerud przyniesie pozytywne efekty zarówno dla akcjonariuszy Korsnas, jak i Kinnevik. Kinnevik będzie największym właścicielem w połączonej firmie, która stanie się czołową spółką w branży opakowaniowej, z silną pozycją na rynku dzięki jej kluczowym produktom. Wpływy wynikające z tej transakcji wykreują dla Kinnevik dodatkową elastyczność finansową (…)” - mówi Mia Brunell Livfors, dyrektor generalny i prezes Kinnevik. Zakończenie transakcji wymaga zwyczajowych zezwoleń od właściwych organów ochrony konkurencji i zatwierdzenia przez akcjonariuszy Billerud na nadzwyczajnym posiedzeniu, które ma się odbyć w sierpniu br. Na podstawie informacji firmy Kinnevik opracował KS