Technologia LIBRA firmy Flint Group
26 cze 2012 12:13

Dział Print Media firmy Flint Group poinformował o wprowadzeniu technologii LIBRA obejmującej farby i dodatki nawilżające, a mającej na celu optymalizację procesu drukowania przez m.in. ograniczenie odpadów papieru i kartonu oraz możliwość druku bez alkoholu izopropylowego (IPA). Nick Brannan, wiceprezes ds. farb arkuszowych i produktów chemicznych, wyjaśnia: „Przez 12 ostatnich miesięcy nasz dział Techniki i Rozwoju Produktów czynił wysiłki w celu rozwiązania najbardziej uporczywych problemów przemysłu drukarskiego, w tym makulatury i druku bez alkoholu izopropylowego. Po przeprowadzeniu rygorystycznych wielomiesięcznych testów możemy z radością zaanonsować wprowadzenie technologii LIBRA. W świecie, gdzie źródła surowców nieustannie się zmniejszają – kontynuuje Brannan – konieczność ograniczania odpadów staje się pilnym zagadnieniem. Technologia LIBRA stanowi istotny etap w tym procesie, ponieważ pozwala drukarzom na osiągnięcie równowagi woda/farba szybciej niż większość produktów dostępnych na rynku i znaczące ograniczenie makulatury rozruchowej. Technologia ta wymaga również mniej operacji pośredniego mycia obciągów, co dodatkowo powoduje zmniejszenie ilości odpadów oraz czasu postojów maszyny.” Stosowanie alkoholu izopropylowego w procesie drukowania już od dawna jest niepożądane, nie tylko ze względu na kwestie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, ale także z ekonomicznego punktu widzenia. Jednakże korzyści związane z jego zdolnością do zwiększania lepkości wody nawilżającej, optymalizacji równowagi woda/farba i zachowania stabilności druku powodują, że wciąż jest on stosowany. Niemniej w ostatnich latach świat się zmienił i coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz oszczędność kosztów, stąd rosnąca konieczność redukcji bądź eliminowania alkoholu izopropylowego z procesu drukowania. Liczne podejmowane dotychczas próby rozwiązania tych problemów nie powiodły się, jednak obecnie takie istnieje: LIBRA. „Wymienione tu zalety nie wyczerpują listy korzyści, jakie technologia LIBRA zapewnia w dziedzinie wydajności, zmniejszając pylenie i chlapanie farby podczas drukowania z wysokimi prędkościami na maszynach wielkoformatowych i ograniczając odkładanie się farby poza formą drukową, co od dawna stanowi problem w przemyśle poligraficznym” - wyjaśnia Jurgen Riedlinger, dyrektor ds. farb arkuszowych. Technologia LIBRA zapewnia korzystne rezultaty na 3 poziomach: 1.Środowisko: eliminacja alkoholu izopropylowego, redukcja odpadów papieru/kartonu, mniej LZO (VOC) – lotnych związków organicznych, zmniejszenie śladu węglowego, mniej opakowań, ograniczenie eliminacji odpadów, zdrowsze warunki pracy. 2.Technologia: zoptymalizowana wydajność maszyn, znacząca redukcja odkładania farby na obciągach (zarówno w ramach formatu druku, jak i poza formatem), zmniejszenie pylenia i chlapania farby, skrócenie czasu rozruchu maszyny, mniejsza częstotliwość mycia obciągów, lepsza równowaga woda/farba nawet bez alkoholu izopropylowego, system nawilżania akceptowany przez maszynę, stabilny druk bez alkoholu izopropylowego. 3.Oszczędność kosztów: oszczędność papieru/kartonu, alkohol izopropylowy – koszty za litr, premie ubezpieczeniowe, mniejszy wpływ na środowisko, zapasy. Na podstawie informacji Flint Group opracowała IZ

cript>