O przyszłości drukarń
3 lip 2012 09:41

Przyszłość poligrafii i działających w niej przedsiębiorstw, sposoby na zwiększenie wydajności i proekologiczności drukarń, przegląd wybranych nowości zaprezentowanych na targach drupa 2012 oraz wstępne zapowiedzi przyszłorocznych targów Poligrafia w Poznaniu – te tematy zdominowały obrady i dyskusje towarzyszące 29. Letniej Konferencji Poligraficznej. Impreza, organizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną, odbywała się w dniach 24-27 czerwca w Krynicy Morskiej i zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących zakłady poligraficzne, dostawców i media branżowe. Refleksje i komentarze wywołało już pierwsze wystąpienie, którego autorem był Ryszard Barański związany z firmą Kodak Polska. Odniósł się w nim do bieżącej sytuacji rynkowej, przytaczając m.in. szereg danych statystycznych, które znalazły się w 2. edycji „Raportu na temat stanu polskiej poligrafii”. Prelegent dokonał też krótkiej analizy wybranych nowości pokazanych podczas targów drupa 2012. Do pokazanych w Düsseldorfie nowości, przede wszystkim w zakresie standaryzacji barwy i color managementu, nawiązała Danuta Tyrowicz, właścicielka firmy Frogimus. W żywą dyskusję z uczestnikami konferencji zamieniło się wystąpienie Jacka Bucholca, prezesa Ferag Polska, poświęcone przyszłości prasy drukowanej. Drugi dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji Piotra Kamińskiego z Międzynarodowych Targów Poznańskich, który kieruje m.in. projektem Poligrafia. Przedstawił on szereg informacji związanych z przyszłoroczną edycją tej imprezy. Targi (które odbędą się w dniach 21-24 maja) zostaną poprzedzone wiosennym Roadshow w pięciu miastach. Ważnym aspektem jest większe niż dotychczas włączenie w proces przygotowania imprezy wystawców, spośród których zostanie utworzona Rada Targów. Piotr Kamiński wspomniał również, że podczas Poligrafii premierę będzie miała 3. edycja raportu o stanie polskiej poligrafii, przygotowywanego przez KPMG i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. W kolejnym referacie Jacek Franczyk, reprezentujący firmę Infosystems SA, wrócił do tematu nowości pokazanych podczas majowych targów drupa 2012, a dotyczących technologii web-to-print. Kolejną nowość z targów drupa 2012, tym razem w zakresie wielkoformatowego druku cyfrowego, przedstawił Andrzej Ćwikliński z firmy DKS. Zaprezentował on system KIP C7800, zalecany przez dostawcę szczególnie do drukowania map i projektów technicznych, ale też plakatów czy banerów. Na zakończenie konferencji wystąpił Robert Kuczera, dyrektor zespołu doradców technicznych w firmie Michael Huber Polska. W wystąpieniu zatytułowanym „Co nowego w farbach graficznych” przedstawił obecne tendencje w rozwoju farb i atramentów, także w kontekście ich ekologiczności i nieszkodliwości dla środowiska naturalnego. Dodatkową atrakcją 29. Letniej Konferencji Poligraficznej był 2. turniej poligrafów o puchar firmy Zinart Systemy Graficzne. W kategorii kobiet w turnieju zwyciężyła Danuta Tyrowicz z firmy Frogimus, natomiast wśród mężczyzn najlepszy okazał się Jacek Franczyk z Infosystems SA. Opracowano na podstawie informacji organizatora

cript>