Igepa Polska otrzymała certyfikat PEFC
10 lip 2012 10:51

Igepa Polska uzyskała certyfikat PEFC CoC (Chain of Custody – Kontroli Pochodzenia Produktu) o numerze NC-PEFC/COC-000005. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest ogólnoświatową organizacją non-profit promującą trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów oraz znakowanie produktów wytwarzanych z drewna. Certyfikat PEFC oznacza, że las jest zarządzany według ściśle określonych standardów społecznych i środowiskowych. Cały łańcuch procesów produkcyjnych na drodze drewna z lasu do odbiorcy końcowego również podlega certyfikacji w systemie PEFC. Ogólnym celem wykorzystania logo/etykiety PEFC jest ożywienie popytu na produkty pochodzące z lasów zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób oraz pobudzenie ich podaży poprzez przekazywanie dokładnych, wiarygodnych i niewprowadzających w błąd informacji. Stwarza to możliwość ciągłej, wymuszonej przez rynek, poprawy stanu światowych zasobów leśnych. Igepa Polska posiada obecnie dwa certyfikaty związane z kontrolą pochodzenia produktu: PEFC oraz FSC, potwierdzające wdrożenie w firmie standardów związanych z ochroną lasów. Klienci Igepa Polska kupując certyfikowane produkty mają gwarancję, że zostały one wytworzone z surowców pochodzących z prawidłowo zarządzanych lasów, a proces ich produkcji oraz kolejne etapy „życia produktu” były realizowane zgodnie ze ścisłymi normami środowiskowymi. Opracowano na podstawie informacji firmy Igepa Polska