Neopost przejmuje GMC Software Technology
14 sie 2012 09:20

W lipcu francuska firma Neopost specjalizująca się w rozwiązaniach mailingowych uzgodniła warunki przejęcia GMC Software Technology – szwajcarskiego producenta zaawansowanych rozwiązań w zakresie komunikacji z klientem i zarządzania dokumentami. Komentując podpisane porozumienie René Müller, CEO firmy GMC Software Technology, powiedział: „Połączenie z firmą Neopost to dla nas powód do olbrzymiej satysfakcji. Dzięki temu będziemy mogli w dalszym ciągu rozwijać coraz szersze portfolio rozwiązań GMC Software Technology i jednocześnie maksymalizować możliwości wzrostu wynikające z dotarcia do licznych klientów firmy Neopost. Ze strategicznego punktu widzenia fuzja ta oznacza dla nas przeskok do zupełnie innej ligi. Oczywista jest także komplementarność produktów obu firm: z jednej strony naszych rozwiązań software’owych, z drugiej – rozwiązań wyjściowych firmy Neopost.” Denis Thiery, prezes i CEO firmy Neopost, dodał: „Jest nam bardzo miło powitać w firmie Neopost wszystkich pracowników niezwykle szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa, jakim jest GMC Software Technology. Jego uznane rozwiązania technologiczne i know-how umożliwią nam zaoferowanie dodatkowych usług klientom, a co za tym idzie zaproponowanie – poza standardowym mailingiem – zintegrowanego i skoordynowanego systemu zarządzania różnymi narzędziami do komunikacji z klientem. Fuzja pozwoli nam również na wygenerowanie dodatkowych przychodów oraz zwiększenie synergii pomiędzy obsługą naszych klientów zlecających masową wysyłkę insertów i folderów oraz znaczących koncernów, z którymi firmę GMC Software Technology łączą silne więzi biznesowe. Wreszcie, rozwiązania software’owe stworzone przez GMC Software Technology będą stanowić wydajne uzupełnienie rozwiązania wyjściowego Print Machine, jakie obecnie oferujemy naszym klientom.” Paweł Walczak, Business Development Manager w firmie GMC Software Technology Sp. z o.o., zapewnia, że przejęcie przez Neopost w żaden sposób nie wpłynie na obecną i przyszłą działalność GMC Software Technology na polskim rynku: „Mamy tu do czynienia z połączeniem dwóch firm oferujących wzajemnie uzupełniające się rozwiązania, więc fuzja ta może przynieść naszym polskim użytkownikom same korzyści. Chcemy jednocześnie zapewnić, że wszystkie realizowane i wdrażane przez nas kontrakty pozostają niezmienione. Będziemy czynić wszelkie starania, aby nasze usługi i rozwiązania na polskim rynku korporacyjnym oraz poligraficznym były nadal synonimem najwyższej jakości i rzetelności.” Szwajcarska firma GMC Software Technology została założona w 1994 roku i obsługuje dziś ponad 1200 klientów z 60 krajów, w tym z Polski. Od kilku lat przedsiębiorstwo notowało dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprzedaży, będące przede wszystkim zasługą właściwej strategii zakładającej wdrażanie zaawansowanych rozwiązań software’owych w firmach z dwóch segmentów rynkowych: szeroko rozumianych usług poligraficznych, a od niedawna także u klientów korporacyjnych, reprezentujących branże bankową, ubezpieczeniową czy telekomunikacyjną. Opracowano na podstawie informacji firmy GMC Software Technology