Tieto Poland wspiera polską branżę papierniczą
22 sie 2012 12:14

Tieto Poland, oddział Tieto Corp.- lidera w branży usług IT dla branży papierniczej - skutecznie wdrożyło zaprojektowany przez siebie system MIST (Mill Information System from Tieto), który zintegrował zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną z wykorzystywanym w tej fabryce systemem SAP. MIST jest inteligentnym systemem do zarządzania produkcją, który pozwala na przesyłanie danych dotyczących zamówień, wraz ze szczegółową specyfikacją, do konkretnej maszyny obsługującej określoną część linii produkcyjnej, oraz na bieżące monitorowanie realizacji zamówienia. Dla pracowników produkcyjnych stanowi źródło łatwo dostępnych i czytelnych informacji o wymaganiach działu zamówień oraz narzędzie automatycznego ewidencjonowania statusu prac. System magazynuje i przetwarza informacje wprowadzane po stronie działu zamówień i produkcji w taki sposób, by każda ze stron mogła korzystać z danych adekwatnych do swoich potrzeb. Wartością dodaną systemu MIST, o priorytetowym znaczeniu dla klienta, jest możliwość identyfikacji pochodzenia materiału na każdym poziomie jego przetwarzania, co gwarantuje sprawną obsługę klientów pod względem zamówień dodatkowych, reklamacji itp. „Cieszę się, że do grona polskich klientów Tieto z branży telekomunikacyjnej dołączył znany producent z sektora papierniczego” – mówi Jacek Bryndza, Head of Software Engineering Service Department w Tieto Poland. „Z firmą Metsa łączą nas: skandynawskie pochodzenie, starania, by prowadzona działalność zgodna była z zasadami zrównoważonego rozwoju (to jest, między innymi, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na środowisko naturalne), a także chęć dostarczania polskim odbiorcom wysokiej jakości lokalnych produktów. Jestem przekonany, że prowadzone obecnie prace nad kolejnym etapem projektu będą działały na korzyść zmian technologicznych w firmie Metsa i, co za tym idzie, na korzyść polskich i zagranicznych klientów tej firmy” - dodaje. „Produkcja jest kluczowym obszarem działalności Metsa Tissue. Decyzja o współpracy z Tieto Poland nad utworzeniem systemu wspierającego produkcję, zintegrowanego z naszym systemem ERP SAP, podyktowana była kompetencjami partnera i możliwym wsparciem ze strony Tieto Corporation. Z perspektywy czasu widać, że decyzja była słuszna, a wsparcie z centrali firmy nie było potrzebne. Do sukcesu wdrożenia przyczyniło się pełne zaangażowanie konsultantów” - mówi Jarosław Michnik, Enterprise Application Integration Manager w Metsa Tissue. Opracowano na podstawie informacji firmy Tieto Poland

cript>