Kolejne etapy reorganizacji Kodaka
27 sie 2012 11:23

23 sierpnia br. spółka Eastman Kodak Company ogłosiła kolejne kroki zmierzające w kierunku pomyślnego zakończenia reorganizacji zgodnie z Chapter 11. Firma skoncentruje się głównie na rozwiązaniach dla rynku poligraficznego, druku komercyjnego, opakowaniowego i użytkowego, a także na usługach B2B. Konsekwencją tych decyzji jest zainicjowanie procesu sprzedaży dwóch obszarów działalności zajmujących silną pozycję na rynku - Obrazowania Konsumenckiego oraz Obrazowania Dokumentów. Kodak wierzy, iż sprzedaż wyżej wymienionych biznesów, dalsze działania zmierzające do obniżania kosztów, zmniejszenie obciążeń i zobowiązań długoterminowych oraz monetyzacja patentów obrazowania cyfrowego będą najważniejszymi krokami zmierzającymi do zakończenia reorganizacji przedsiębiorstwa i przekształcenia go w 2013 roku zgodnie z Chapter 11. „Rozpoczęcie procedury sprzedaży działu Obrazowania Konsumenckiego i Obrazowania Dokumentów jest ważnym krokiem w procesie reorganizacji spółki, pozwalającym firmie na skupienie się na rynkach komercyjnych, co znacznie przyspieszy zakończenie procesu Chapter 11– mówi Antonio M. Perez, prezes spółki Kodak. – Dodatkowo nadal ograniczamy strukturę kosztów i podnosimy wydajność naszego modelu operacyjnego, tak aby spółka ponownie stała się rentowna. (…) Koncentrujemy działalność firmy na usługach dla biznesu, a także poligrafii, gdzie portfolio naszych rozwiązań jest najszersze. To właśnie te obszary działalności stanowią podstawę przyszłości Kodaka i mają długoterminowy potencjał rozwoju na skalę globalną. Jesteśmy przekonani, że zarówno przewaga nad konkurencją w zakresie technologii materiałów i obrazowania, jak i wiedza fachowa związana z obrazowaniem cyfrowym, pozwolą nam wykorzystać nasze możliwości i umocnić pozycję lidera na najważniejszych i rosnących rynkach." Kodak poinformował również, że oprócz wyżej wymienionych biznesów nadal będzie prowadził działalność w zakresie Konsumenckich Drukarek Atramentowych, Kinematografii, Filmów Komercyjnych i Specjalistycznych Chemikaliów. Jest to możliwe dzięki dużemu doświadczeniu, umiejętnościom i bardzo dobrym relacjom z klientami w tych obszarach, co daje możliwości generowania środków pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trwają również rozmowy na temat potencjalnej sprzedaży portfolio patentowego z zakresu obrazowania cyfrowego. Spółka podkreśla, że nie podjęto jeszcze decyzji o sprzedaży, oraz że Kodak w wyniku konsultacji z wierzycielami może zachować portfel patentowy jako alternatywne źródło zabezpieczenia wierzytelności. Antonio Perez podsumowując stwierdził, iż „kontynuacja procesu reorganizacji zgodnie z Chapter 11 oznacza, że chcemy podnieść wartość naszej spółki mając na względzie naszych wierzycieli. Stabilny rozwój oraz rentowność to cechy, na które kładziemy nacisk - tak, by spełniać oczekiwania klientów teraz i w przyszłości". Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>