Produkcja to „czarna dziura”?
29 sie 2012 08:01

Firma Streamsoft, producent oprogramowania dla biznesu, rozpoczyna we wrześniu br. kolejny cykl konferencji pt. Informatyka w produkcji, poświęcony hasłu „Produkcja to 'czarna dziura'”. "Podczas ostatniego, marcowo-kwietniowego cyklu konferencji Informatyka w produkcji przeprowadziliśmy rozmowy z kierownikami i dyrektorami zarządzającymi produkcją w różnych zakładach. Kilku z nich użyło stwierdzenia, że produkcja to 'czarna dziura'. Stwierdzenie to było odpowiedzią na pytania o przebieg procesów produkcyjnych, rejestrację danych z produkcji i możliwości usprawniania produkcji. Wnioski z tych rozmów stały się inspiracją dla kolejnego, rozpoczynającego się we wrześniu 2012 cyklu konferencji pt. Informatyka w produkcji” - tłumaczą organizatorzy. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z metodami wspomagania zarządzania różnymi typami produkcji: MTS (do magazynu), MTO (pod zamówienie klienta) oraz ATO (montaż na zamówienie), a także sposobami radzenia sobie „z czarną dziurą”. Konferencje będą się odbywać przez trzy kolejne miesiące: we wrześniu (Gdańsk 13.09, Poznań 18.09, Bydgoszcz 19.09, Warszawa 20.09, Katowice 25.09, Wrocław 26.09), październiku (Łódź 2.10, Kalisz 3.10, Szczecin 4.10, Koszalin 9.10, Włocławek 10.10, Lublin 16.10, Kraków 17.10, Kielce 23.10) oraz listopadzie (Brodnica 8.11) W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranej konferencji organizatorzy proszą o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.informatykawprodukcji.pl/zgloszenie/ Udział w konferencji jest bezpłatny. Na podstawie informacji firmy Streamsoft

cript>