Grupa Arctic Paper w I półroczu 2012 roku
31 sie 2012 12:57

Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, wypracował w I półroczu 2012 roku przychody w wysokości ponad 1,3 mld zł, czyli o 8,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku, oraz wynik EBITDA na poziomie blisko 91,8 mln zł, czyli prawie dwukrotnie wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Jednocześnie zysk operacyjny w I półroczu 2012 roku wyniósł blisko 31,1 mln zł, natomiast zysk netto prawie 17,7 mln zł wobec strat w tym samym okresie roku poprzedniego. W II kwartale 2012 roku popyt na papiery wysokogatunkowe w Europie był niższy o 3,8% od obserwowanego w I kwartale 2012 oraz niższy o 0,7% od odnotowanego w II kwartale 2011 roku. Pomimo takiej sytuacji, Spółka zwiększyła w II kwartale swój wolumen sprzedaży o 4,8%, w porównaniu do zanotowanego w analogicznym kwartale 2011 roku. W porównaniu do I kwartału 2012 r. wolumen sprzedaży był o 6,2% niższy. W II kwartale poziom liczby zamówień utrzymał się na stabilnym poziomie. Wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki w II kwartale 2012 roku kształtowało się na wysokim poziomie 98% i było o 6,6 p.p. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 1,2 p.p. wyższe niż w I kwartale 2012 roku. Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosło około 95%. Grupa kontynuuje zapoczątkowane działania zmierzające do racjonalizacji kosztów, optymalizacji oferty produktowej. W drugim kwartale 2012 roku nie rozpoczęto znaczących inwestycji, natomiast kontynuowane są projekty rozpoczęte w poprzednich kwartałach, które mają pomóc Grupie wypracować wyższą rentowność. „Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy z dobrymi wynikami. Pomimo relatywnie niskiego popytu na papiery wysokogatunkowe, Grupa Arctic Paper wypracowała lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Niepewność co do sytuacji gospodarczej strefy euro spowodowała, że w sektorze reklamowym zakupy papieru były na niskim poziomie, co odbiło się na wynikach segmentu papieru powlekanego. Pomimo tego, że nie pojawiły się w tym okresie na rynku książkowym bestsellery wydawane w milionowych nakładach, osiągnęliśmy wysoką sprzedaż w segmencie papieru książkowego, wykorzystując popyt związany z sezonem wakacyjnym, który jest czasem zakupów książek i przewodników na wyjazdy urlopowe. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych, szczególnie w drugim kwartale tego roku, było wysokie i osiągnęło 98%. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed roku, kiedy w analogicznym okresie wykorzystanie mocy wyniosło 91%. Obecnie skupiamy się na kontynuacji działań zmierzających do racjonalizacji kosztów oraz optymalizacji naszej oferty produktowej - powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper S.A. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper S.A.