Wyniki BSC wciąż rosną
3 wrz 2012 10:36

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, podsumował I półrocze 2012 roku. Dane z raportu wskazują na konsekwentny, 12 proc. wzrost sprzedaży. Odnotowano również identyczny, bo 12 proc. przyrost wartości EBITDA oraz 26 proc. zysku netto. Zarząd podtrzymuje zapewnienia o poszukiwaniu celu akwizycyjnego. W I półroczu 2012 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 63.643 tys. zł, wzrastając tym samym o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 12.621 tys. zł, zysk operacyjny 9.158 tys. zł, natomiast zysk netto 8.701 tys. zł, wzrastając kolejno o 12, 11 i 26 proc. „Pomimo zauważalnego, lekkiego spowolnienia gospodarczego, Grupa kolejny kwartał z rzędu uzyskała dodatni wzrost przychodów ze sprzedaży. To ważne, niemniej pragnę również zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA i zysku operacyjnego. Wykazanie wyników na poziomie 12 i 9 mln zł świadczy o przyjętej rzetelnej strategii rozwoju i prawidłowo prowadzonej polityce sprzedażowej” – twierdzi Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu – zwłaszcza rosyjskiemu - w kontekście ewentualnych przejęć. Podtrzymuje zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie. „Zakładamy, iż możemy zdecydować się również na przejęcie mniejszej drukarni, którą dofinansujemy i doprowadzimy do interesującego nas stanu. W tej chwili wyodrębniliśmy już kilka firm, którymi jesteśmy zainteresowani. Trwają wstępne rozmowy oraz wspólna konsultacja założeń biznesowych” – dodaje Janusz Schwark. Spółka stale inwestuje w rozwój własnych mocy produkcyjnych. W tej chwili trwa rozbudowa zakładów produkcyjnych centrali oraz zakup maszyn. Na podstawie informacji BSC Drukarnia Opakowań

cript>