Przejęcie SCOT Sp. z o.o. przez Black Point SA
17 wrz 2012 11:07

Notowana na rynku NewConnect wrocławska spółka Black Point, będąca jednym z liderów polskiego rynku alternatywnych materiałów do druku, przejmie 100 proc. udziałów w spółce SCOT Sp. z o.o. Planowana transakcja ma być zrealizowana do 28 września br. SCOT jest wyspecjalizowanym dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pod markami producentów urządzeń, a także właścicielem i dystrybutorem własnej marki kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do druku – „Printé”. Obrót spółki SCOT w 2011 roku wyniósł 167 mln PLN, zaś skonsolidowany obrót Grupy Black Point wyniósł w tym okresie 71 mln PLN. „Transakcja jest zgodna ze strategią spółki mającą na celu rozwój Grupy Kapitałowej Black Point. Przejęcie SCOT w istotny sposób zmieni strukturę rynku kompatybilnych materiałów do druku, czyniąc z powiększonej Grupy Black Point lidera na rynku krajowym. Pomimo iż w pewnych obszarach Black Point i SCOT są konkurentami, pod względem działań rynkowych i aspektów operacyjnych dobrze się uzupełniają. Do kluczowych kompetencji spółki Black Point, tj. wysokojakościowej produkcji własnej oraz zarządzania marką „Black Point”, SCOT dołoży silne kompetencje dystrybucyjne i logistyczne, które wpłyną na zdynamizowanie handlu całej Grupy Black Point. Ponadto „Printé”, aktualnie jedna z trzech najbardziej dynamicznych marek alternatywnych, stanie się marką środka, uzupełniającą portfolio produktowe Grupy, przeznaczoną do konkurencji z markami alternatywnymi, której konieczność wprowadzenia widzieliśmy od trzech kwartałów. Zdiagnozowaliśmy wiele obszarów synergii, zarówno kosztowych, jak i przychodowych, których wdrożenie pozwoli Grupie skutecznie konkurować na rynku polskim oraz Europy Środkowej i Wschodniej, a akcjonariuszom przyniesie wzrost wartości spółki” – mówi prezes zarządu Black Point, Kamila Yamasaki. „Przejęcie SCOT jest największą operacją tego typu zrealizowaną przez spółkę notowaną na NewConnect od początku funkcjonowania tego rynku. Dzięki akwizycji SCOT, Grupa Black Point wchodzi do ligi spółek o największych przychodach spośród podmiotów z NewConnect” – mówi Szczepan Czyczerski, wiceprezes zarządu PROFESCAPITAL, doradcy transakcyjnego przy zakupie SCOT. Opracowano na podstawie informacji firmy Black Point

cript>