Konica Minolta po raz pierwszy w światowym indeksie Dow Jones Sustainability
21 wrz 2012 11:10

Konica Minolta pierwszy raz została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability (DJSI World). Wcześniej firma była trzykrotnie notowana w Dow Jones Sustainability dla regionu Azji i Pacyfiku. Ranking Dow Jones Sustainability (DJSI) to pierwszy globalny indeks zrównoważonego rozwoju opracowany przez Dow Jones i szwajcarską Grupę SAM (Sustainable Asset Management). Służy on do oceny realizacji zasad polityki zrównoważonego rozwoju przez korporacje. W 2012 roku oceniono działania 2500 firm, z których jedynie 340 spełniło surowe normy i znalazło się na liście DJSI. Wynik Konica Minolta jest rezultatem dbałości całej grupy o wysoki poziom działań w wymiarze społecznym, ekologicznym oraz sprawnego zarządzania i nadzoru nad działalnością całej korporacji. Konica Minolta traktuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu jako jeden z głównych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i na całym świecie promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem „Giving Shape to Ideas” firma prowadzi działania w duchu innowacyjności oraz kreowania nowych, inspirujących rozwiązań. Spośród wielu podejmowanych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje zapobieganie ocieplaniu klimatu oraz innym niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku. Konica Minolta realizuje także własne pomysły proekologiczne takie jak System Certyfikacji Zielonych Fabryk, czyli kompleksowa ocena oddziaływania zakładów produkcyjnych na środowisko oraz System Certyfikacji Zielonych Produktów – projekt propagujący opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska na każdym etapie ich istnienia, począwszy od fazy projektowania poprzez produkcję, aż po późniejsze użytkowanie i recykling. Ponadto firma stara się tworzyć i promować nowe rozwiązania w takich dziedzinach jak oszczędność energii, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Poza obecnością w światowym DJSI, Konica Minolta jest notowana w DJSI Asia Pacific. Została także uwzględniona w indeksie FTSE4Good Global Index brytyjskiej FTSE Group oraz w japońskim rankingu społecznie odpowiedzialnych inwestycji Morningstar. Firma została również nagrodzona wyróżnieniem Prime Status, przyznawanym przez niemiecką grupę badawczą oekom, za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta