Sequana zamyka papiernie i koncentruje się na dystrybucji
25 wrz 2012 10:49

Po niedawnej rekapitalizacji grupa papiernicza Sequana kontynuuje restrukturyzację. W jej ramach przygotowuje się do zamknięcia trzech papierni Arjo Wiggins w Europie i Argentynie, wzmacniając jednocześnie swoją gałąź dystrybucji Antalis w dziedzinie opakowań w Europie i Ameryce Łacińskiej. Trzy papiernie przeznaczone do zamknięcia to Dalum Papir A/S w Danii (papiery graficzne), Ivybridge w W. Brytanii (papiery do dokumentów z zabezpieczeniem, papiery ozdobne) oraz Witcel w Argentynie (papiery ozdobne). Decyzja ta jest motywowana przez dyrekcję Grupy trudnymi warunkami ekonomicznymi, które wpłynęły znacząco na obniżenie popytu na papiery graficzne; na rynku tym odnotowano spadek w wysokości ok. 6 proc. rocznie. Zamknięcie trzech papierni następuje po zamknięciu maszyny papierniczej w fabryce w Chartham w W. Brytanii (papiery ozdobne) w sierpniu br. W wyniku tej poważnej restrukturyzacji zdolności produkcyjne Grupy Sequana zmniejszą się o 126 tys. ton (z czego 103 tys. przypada na Dalum Papir A/S), co stanowi ok. 10 proc. ogółu jej zdolności produkcyjnych. Grupa podkreśla, że pełna gama jej produktów będzie wytwarzana – po częściowym przeniesieniu – w innych należących do niej fabrykach we Francji, w W. Brytanii i Brazylii. Zamknięcia papierni, które powinny nastąpić do końca br. w Dalum Papir A/S i Witcel oraz w ciągu I kwartału 2014 w Ivybridge, będą dotyczyły ok. 430 osób. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ