Grupa Arctic Paper nabyła udziały w szwedzkiej elektrowni wodnej
2 paź 2012 14:06

Arctic Paper SA, realizując strategię zwiększania własnych mocy energetycznych w Grupie, nabył za kwotę 5 mln PLN 50 proc. udziałów w elektrowni wodnej Kalltorp w Szwecji. Moc elektrowni wodnej Kalltorp wynosi 2,5 MW, a roczna produkcja energii sięga 5 GWh. Oznacza to 40-proc. wzrost mocy elektrowni wodnych należących do grupy Arctic Paper. Dotychczas Spółka posiadała jedną elektrownię wodną, działającą w papierni Munkedal w Szwecji, która produkuje 12 GWh energii rocznie. Elektrownia ta jest obecnie rozbudowywana tak, by docelowo w 2013 roku osiągnąć poziom 22 GWh. Oznaczać to będzie istotne zwiększenie samowystarczalności energetycznej papierni Munkedal. Jest to zgodne z długofalową strategią Grupy dotyczącą uniezależniania się od zewnętrznych dostawców energii – obecnie blisko 50 proc. energii wytwarzanej jest w ramach Grupy. Strategię energetyczną Grupy realizuje odrębna spółka - Arctic Energy Sverige AB. „Proces wytwarzania papieru jest bardzo energochłonny. Nasze papiernie zużywają tyle energii co 100-tys. miasto. Dlatego tak ważnym dla nas zagadnieniem jest zwiększanie mocy energetycznych naszych fabryk oraz wzrost ich samowystarczalności w tym zakresie. Szczególnie istotne jest to w Szwecji, gdzie miały miejsce czasowe zwyżki cen energii nawet o 100 proc. w skali roku. Taka sytuacja bardzo znacząco wpływa na nasze koszty i tym samym obniża naszą marżę, dlatego aktywnie chcemy temu przeciwdziałać (...)” – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>