Forum Korporacyjne nt. finansowania ekspansji zagranicznej polskiego biznesu
18 paź 2012 11:40

29 października br. w warszawskim hotelu Intercontinental odbędzie się Forum Korporacyjne 2012 poświęcone finansowaniu ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. Organizatorami Forum są Związek Banków Polskich oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Forum zainauguruje wystąpienie wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Podczas sesji w ramach Forum będą omawiane następujące tematy: finansowanie handlu międzynarodowego w erze kryzysu, polski przedsiębiorca wobec wyzwań konkurencji na rynku międzynarodowym, finansowanie internacjonalizacji polskich firm oraz oprzyrządowanie przedsiębiorcy w działalności na rynkach zagranicznych. Uczestnikami sesji będą m.in. przedstawiciele: Banku Światowego, Europejskiej Federacji Bankowej oraz wiodących banków, Giełdy Papierów Wartościowych, PARP, Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, organizacji pracodawców, izb handlowych. Zainteresowani udziałem w Forum proszeni są o kontakt z Iwoną Malanowską: imalanowska@bractwogutenberga.pl Opracowano na podstawie informacji PBKG

cript>