Oficjalne otwarcie instalacji kogeneracyjnej w fabryce Heidelberga
22 paź 2012 14:15

22 października br. firma Heidelberg poinformowała o oficjalnym otwarciu instalacji kogeneracyjnej w zakładzie Wiesloch-Walldorf. W jej otwarciu wzięli udział m.in. Franz Untersteller, minister środowiska Badenii-Wirtembergii – kraju związkowego w południowej części Niemiec – i Gerold Linzbach, dyrektor generalny firmy Heidelberg. Oprócz nich w ceremonii inauguracyjnej uczestniczyło około 300 gości. Byli wśród nich przedstawiciele świata polityki, instytucji miejskich, mediów oraz zespołu projektowego i zarządzającego firmy Heidelberg. Moc i ciepło generowane przez nową fabrykę pozwolą Heidelbergowi na redukcję całkowitych kosztów energii i ciepła o około 10 proc. „Moja wizyta w Heidelberger Druckmaschinen AG dała mi wstępny i imponujący wgląd w szeroko zakrojone zaangażowanie spółki w dziedzinę środowiska i zrównoważonego rozwoju. Potrzebujemy firm, które inwestują w zaawansowane technologie oszczędzania zasobów – traktujących tę kwestię poważnie. To jedyny sposób na zagwarantowanie sukcesu rewolucji energetycznej” - powiedział Franz Untersteller. Zdaniem Gerolda Linzbacha Heidelberg poprzez tę kogeneracyjną inwestycję przyczynia się do rewolucji energetycznej w regionie Badenii-Wirtembergii. Z 36 halami produkcyjnymi i budynkami biurowymi zajmującymi łącznie około 860 tys. m2 Wiesloch-Walldorf jest największym na świecie zakładem produkującym maszyny drukujące. Jego roczne zapotrzebowanie na energię wynosi około 60 gigawatogodzin, co przekładało się na całkowite koszty energii sięgające dziesiątków milionów EUR. W celu optymalizacji zużycia energii i zasobów w Wiesloch-Walldorf spółka współpracowała z zewnętrznymi konsultantami technicznymi w zakresie opracowania zaawansowanej koncepcji energetycznej. Nowy zakład kogeneracyjny będzie generował 12 gigawatogodzin rocznie, co stanowi ok. 20 proc. zapotrzebowania zakładu. Energia będzie pozyskiwana przez spalanie gazu ziemnego – najbardziej ekologicznego paliwa kopalnianego. Oprócz energii elektrycznej, dwa generatory instalacji kogeneracyjnej będą produkowały 15 gigawatogodzin ciepła każdego roku. Zużyte ciepło z silników i generatorów będzie przechowywane i używane w celu zaspokojenia ponad 40 proc. całkowitego zapotrzebowania zakładu na ciepło potrzebne do ogrzewania hal i wody w obiektach sanitarnych. Inwestycja w kogeneracyjną instalację kosztowała firmę Heidelberg około 2,4 mln EUR i dzięki wysokiemu poziomowi efektywności ma się zwrócić w ciągu zaledwie dwóch lat. Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracował KS

cript>